Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska klass 5

Skapad 2017-08-20 13:48 i Kvibilleskolan Halmstad
Att kommunicera på engelskan är det viktigaste på engelskalektionerna. Genom att lyssna till inspelningar, läsa texter, samtala om texterna, dramatisera, sjunga, skriva egna texter som du muntligt redovisar, intervjua, m m ges många möjligheter att träna kommunikationen.
Grundskola 5 Engelska
Vi kommer att arbeta med engelska texter och uppgifter kopplade till texterna. Musik och engelska låttexter kommer lyftas in i undervisningen. samt grupparbeten där det engelska språket står i centrum. Digital teknik kommer användas som hjälpmedel och inspiration. Fokus kommer ligga på det engelska språket och därför ska vi även använda oss av det engelska språket när vi kommunicerar med varandra.

Innehåll

 1. Målet med undervisningen i engelska

Att eleverna får tilltro till sin förmåga att använda det engelska språket för att kommunicera muntligt och skriftligt i olika sammanhang.

Det här kommer vi arbeta med

Genom att lyssna till inspelningar, läsa texter, samtala om texterna, sjunga, skriva egna texter som du muntligt redovisar, intervjua, m m ges många möjligheter att träna kommunikationen. Vi kommer att använda ett huvudläromedel men även arbeta mutanför det.

 Eleverna uppmuntras till att  tala så mycket engelska som möjligt.

Detta kommer bedömas

Din förmåga att ..

.. använda engelska i olika sammanhang när du talar och skriver.

.. förstå och använda innehållet i talad engelska vid t.ex instruktioner.

.. tolka engelska texter (återberätta, sammanfatta, svara på frågor m m) anpassade efter rätt nivå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
ENGELSKA bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Förstå och tolka innehållet i både talad och skriven engelska.
 • En
Förstår vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt. T.ex hälsningsfraser och enkla meningar: "Sit down." "My name is.."
Förstår helheten i t.ex. en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om saker som är välbekanta. Den som talar använder ett tydligt uttal och anpassar hastigheten/taltempot.
Förstår när någon berättar om t.ex. familj och fritidsintressen eller återberättar en händelse. Förstår främst huvudinnehållet och enkla detaljer.
Förstår huvudinnehållet om välbekanta områden som man regelbundet stöter på i skolan och på fritiden. Förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen av personligt intresse, om språket talas relativt långsamt och tydligt.
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Formulera dig och kommunicera i tal och skrift och då anpassa ditt språk till dem du kommunicerar med och till sammanhanget,
 • En
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ett enkelt språk t.ex. välbekanta och inövade ord och fraser. T.ex: ”My name is… I like to..."
Uttrycker sig så andra förstår. Använder kända ord, fraser och meningar för att t.ex. berätta eller presentera något. T.ex: ”I like cats. I have a black cat. Her name is X. She likes fish but not milk.”
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ditt ordförråd inom kända ämnesområden för att t.ex berätta, presentera eller beskriva. Utvecklar innehållet genom att även beskriva med mer detaljer.
Uttrycker sig på ett tydligt och säkert sätt samt med flyt. Utveckla innehållet i budskapet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
Samtala om företeelser med anknytning till skolsystemet i engelskspråkiga länder.
 • En
 • En
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden. Använder inövade ord och fraser. T.ex:. ”What is your name? My name is Tom."
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Ställer och besvarar enkla frågor. Använder främst inövade ord och fraser.
Deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, samt ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Bidrar till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och följdfrågor inom ämnet. Bidrar med egna reflektioner samt bemöter t.ex. andras åsikter.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Förstå och tolka innehållet i både talad och skriven engelska och då använda olika strategier för att underlätta din förståelse av det du läser eller lyssnar till.
 • En
Läser och förstår enkla ord och meningar till bilder. T.ex. "It is a cat." Läser korta och enkla texter och dialoger, ev. med stöd av bilder.
Läser och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne, t.ex.om familj och fritidsintressen.
Läser och förstår texter av olika slag som handlar om kända situationer och ämnen.
Läser olika typer av texter anpassade efter ålder. Förstår innehåll och detaljer i längre sammanhängande texter som handlar om främst kända ämnesområden. Läser även ”mellan raderna”.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Formulera dig och kommunicera i tal och skrift och då anpassa ditt språk till dem du kommunicerar med och till sammanhanget,
 • En
Skriver kända ord och/eller meningar till bilder, t.ex. ”It is a cat.” Använder ett enkelt språk så att andra förstår.
Skriver t.ex. enkla dialoger, meddelanden. Använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden,
Skriver tydliga och sammanhängande texter t.ex. brev, instruktioner, och korta berättelser. Använder sitt ordförråd för att t.ex. berätta och beskriva främst inom kända ämnesområden.
Skriver olika slags texter om vardagliga situationer och ämnesområden.Utvecklar innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt med ett varierat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: