Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

dagstidning

Skapad 2017-08-20 13:56 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Vi arbetar med dagstidningar och lär oss skriva olika typer av texter (bl a notiser, intervjuer, krönikor, sport, artiklar...).   Vi tittar närmre på vad som händer i världen just nu och återger det för klassen.   Vi lär oss viktiga ord för att kunna berätta om innehållet i en tidning (t ex ingress, brödtext, rubrik...)   Vi arbetar källkritiskt

Innehåll

 

Syfte och innehåll

Syfte
Syfte (utifrån kursplanen) Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Innehåll
Vad:
Eleverna arbetar med dagstidningar och lär sig skriva olika typer av texter (bl a notiser, intervjuer, krönikor, sportreferat, artiklar...).
Eleverna tittar närmre på vad som händer i världen just nu och återger det muntligt för klassen.
Eleverna lär sig viktiga ord för att kunna berätta om en tidning (t ex ingress, brödtext, rubrik...).
Eleverna får en inblick i källkritiskt tänkande och får diskutera trovärdigheten i olika källor.

Hur:
Eleverna arbetar främst enskilt men arbete i par och små grupper kommer också att förekomma.
Vi går igenom de olika texterna tillsammans innan eleverna skriver egna.
Eleverna redovisar muntligt ett par nyheter för sina klasskompisar.
Vi arbetar källkritiskt på nätet.

Bedömning:
Bedömning sker fortlöpande under lektionstid samt genom sammanställning av de skriftliga uppgifter eleverna får till de olika delarna. Bedömningen utgår ifrån kunskapskraven i årskurs 6 men har anpassats till årskurs 5 och ämnesområdet. Vi bedömer elevens kunskaper och förmågor utifrån matrisen "Tidningen".

 

 

 

 

Matriser

Tidningen

Tidningen

Bedömningen utgår från kursplanen i åk 6 men den har anpassats efter åk 5.
E
C
A
Skriva olika sorters texter
Sv E 6 Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Sv C 6 Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation .
Sv A 6 Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Ord och begrepp
Sv E 6 Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sv C 6 Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sv A 6 Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Muntlig presentation
Sv E 6 Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Sv C 6 Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Sv A 6 Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Att vara källkritisk
Sh E 6 Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Sh C 6 Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Sh A 6 Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: