Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-08-20 14:18 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Historia
Vi har kommit fram till period som kallas för Medeltiden. Du ska få lära dig om olika händelser och skeenden under den här tidsperioden. Vi kommer utgå från läromedlet Utkik Historia åk 4-6 samt ta del av avsnitt ur programserien Sveriges Historia.

Innehåll

 

Innehåll

Medeltiden

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån din arbetsinsats under lektionerna och ett skriftligt test. 

 

Arbetssätt

Du kommer att:

Läsa texter

Svara på frågor

Delta i diskussioner i helklass men också i mindre grupper.

Titta på avsnitt ur programserien Sveriges Historia.

Visa på likheter och skillnader i levnadsvillkoren för människorna på Medeltiden och idag.

Genomföra ett skriftligt test

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: