👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organismer, arter och människans påverkan på naturen

Skapad 2017-08-20 15:26 i Borrby skola Simrishamn
Grundskola 4 – 6 Biologi
Organismer, arter och människans påverkan på naturen. Vi tittar på olika förutsättningar som behövs för att arter förökar sig och försvinner.

Innehåll

Vi kommer att ta reda på hur liv definieras. Alltså svara på frågan:

 • Vad är liv?

 • Ge exempel och kunna klassificera olika arter. 

 • Ge exempel på likheter och skillnader på djurcell och växtcell.

 • Ge exempel på hur människans påverkan visar sig i naturen.

 

Så här ska vi arbeta:

 • se filmer

 • genomgångar ur biologiboken

 • repetitioner i boken

 • anteckningar

 • diskussioner

 • eget arbete i powerpoint eller dokument(egna arbetet ska vara en reflektion från några frågor där du kan redovisa  med text eller text och bild.)

 • Att reflektera över:

biologiska samband
systematiska undersökningar
granska information
kommunicera
ta ställning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Organismer år 5

Centralt innehåll

 • Bi  4-6   Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6   Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6   Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6   Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6   Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6   Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Människan och naturen
Människans påverkar och beroende av naturen
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan ge några exempel på hur människan påverkar naturen och hur människan är beroende av naturen. Dina frågor för samtalen till viss del framåt och bygger på dina kunskaper
Du kan ge flera exempel på hur människan påverkar naturen och hur människan är beroende av naturen. Dina frågor för samtalen framåt och bygger på dina kunskaper
Du kan ge många exempel på hur människan påverkar naturen och hur människan är beroende av naturen. Dina frågor för samtalen framåt och bygger på dina kunskaper och du kan svara på frågor genom att använda dina kunskaper och på så vis bredda samtalen
Människan och djuren
Människans samband med djuren
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och svara på åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och svara på åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och svara på åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt samt fördjupar och breddar dem.
Samband
Samband mellan olika organismer, levande och döda
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan till viss del se samband mellan olika organismer, både levande och döda
Du kan till stor del se samband mellan olika organismer, både levande och döda
Du kan sjävständigt se samband mellan olika organismer och resonera kring deras olika egenskaper och samband, både levande och döda organismer
Tolka och granska
Tolka och granska information
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Du kan till viss del plocka ut viktig och relevant fakta till din faktatext
Du kan till stor del plocka ut viktig och relevant fakta till din fakta text. Du kan till viss del resonera kring din fakta och jämför till viss del fakta från olika källor
Du kan självständigt plocka ut viktig och relevant fakta till din fakta text. Du resonerar kring din fakta och jämför med andra källor