Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blyerts och gråskalor

Skapad 2017-08-20 16:18 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Bild
Ni kommer att få en genomgång där vi tillsammans tittar på vad blyerts är och hur man använder blyertspennor på olika sätt. Och uppgifter som är kopplade till bildverktyget.

Innehåll

 

 

Konkretisering av målen:

 

Så här kommer du får arbeta:

Uppgift 1

Första uppgiften är en teknikuppgift där du ska träna på att arbeta med olika mjuka och hårda pennor och en stompfer. Du ska träna på att arbeta med en form; ett klot. Den ska du arbeta fram så att man ser dess volym (alltså 3D-form) genom att arbeta med olika grå valörer och skuggor. Du ska också få arbeta med djupet i bilden.

 

UPPGIFT 2

Teckna ett personligt föremål. Exempelvis: din sko, mobiltelefon, eller ett smycke, där du använder en 2B-penna, en 6B-penna och en stompfer. Använd ett A4-papper. Tänk på att hela pappret ska vara genomarbetat.

Tänk på att skissa olika idéer först och prova olika blyertstekniker. Teckningen ska ha minst fem valörer (ljushetsgrader)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 6
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  C 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Blyerts och gråskalor

Matris

E
C
A
Bildspråk
Bildspråk: Du har ett enkelt bildspråk = Ditt motiv är enkelt i sin komposition och man kan se vad det föreställer.
Bildspråk: Du har ett utvecklat bildspråk = Du har tänkt ut vad du ska teckna av och planerat din bild på ett noggrant sätt. Du har undersökt ditt motiv noggrant. Din bild har ett utvecklat formspråk med en del svårigheter att lösa. (Din bild är inte alltför enkel i sin uppbyggnad.)
Bildspråk: Välutvecklat bildspråk= Du har tänkt igenom och planerat din idé. Du har studerat ditt motiv noggrant. Din egen bild har ett välutvecklat formspråk med en hel del svårigheter att lösa i komposition och uppbyggnad. (Du har planerat den väl).
Teknik
Teknik: I huvudsak fungerande teknik = Du använder pennor och stompfer på ett enkelt sätt. Du har provat dig fram hur du kan arbeta med volym och form i dina bilder. Teckningarna är delvis genomarbetade.
Teknik: Relativt väl fungerande teknik = Du har arbetat med teknik och material aktivt och provat dig fram för att få fram volym, form och detaljer på det sätt du planerat. Din teknik är utvecklad i ditt bildskapande. Du har arbetat noggrant och du omprövar ditt arbete och bearbetar det för att få fram en personlig och genomarbetad bild. Dina bilder är genomarbetade både i helhet och detaljer.
Teknik: Väl fungerande teknik = Du har arbetat aktivt med teknik och material och provat dig fram för att få fram din bild på det sätt du planerat. Ditt teknik är välutvecklad i ditt bildskapande. Du har arbetat mycket noggrant med komposition, djup och volym. Både helhet och detaljer är genomarbetade.Du har provat och omprövat dina idéer, och varit mycket noggrann i ditt arbete. Du har valt motiv som kräver en del svårigheter att lösa.(Tekniken blir automatiskt mer avancerad med ett mer genomtänkt planering)
Arbetsprocess/loggbok
Du behöver en del hjälp för att välja handlingsalternativ som utvecklar ditt arbete. Du svarar enkelt på frågorna om ditt eget skapande och arbetet med gråskala och volym/form. Du visar på enkla samband mellan uttryck, innehåll, och kvalitet i ditt arbete. (Dina reflektioner kopplade till blyerts är enkla. Du använder ord och begrepp på ett enkelt sätt kopplat till uppgiften).
Arbetsprocess/loggbok: Du arbetar ganska självständigt. Du svarar utvecklat på frågorna om ditt eget skapande och arbetet med gråskala och volym/form.. Du visar på ganska komplexa samband mellan uttryck, innehåll och kvalitet i ditt arbete. Du använder ord och begrepp på ett utvecklat sätt kopplat till uppgiften).
Arbetsprocess/loggbok: Du arbetar självständigt. Du svarar välutvecklat på frågorna om ditt eget arbete och perspektiv. Du visar på komplexa samband mellan uttryck, innehåll och kvalitet i ditt arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är välutvecklade. Du använder ord och begrepp på ett välutvecklat sätt kopplat till uppgiften).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: