👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2017-08-20 16:57 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Den magiska dörren är ett romanprojekt med syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Vi tränar förmågan att formulera oss i skrift genom att skriva längre sammanhängande texter med skiljetecken, styckeindelning och talstreck. Inspiration till projektet är hämtat av Josef Sahlin
Grundskola 4 Bild Svenska
Den magiska dörren är ett romanprojekt med syfte att öka skrivlusten och träna på olika moment i svenskämnet. Vi tränar förmågan att formulera oss i skrift genom att skriva längre sammanhängande texter med skiljetecken, styckeindelning och talstreck. Projektet kommer att löpa parallellt med andra arbetsområden inom svenska. Projektet är hämtat från josefsahlin.se.

Innehåll

Syfte

Syftet med skrivprojektet är att du ska träna på att formulera dig, kommunicera i tal och skrift samt att förstärka texter med visuella bilder.

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få producera din egen roman med tydliga instruktioner inför varje moment. Under arbetets gång kommer du öva på att:

* skriva person- och miljöbeskrivningar.
* skriva brev.
* beskriva känslor.
* skriva dialoger.
* göra punktlistor.
* förstärka ord med adjektiv och adverb.
* skriva med en röd tråd.
* ge respons på din egen och andras texter.
* ändra om i din text efter respons

Genomförande:

Den magiska dörren innehåller nio kapitel.Inför varje nytt kapitel får du tydliga förutsättningar och ramar för innehållet. Först skriver du ett utkast, sedan får du respons av kamrater och mentor och till sist renskriver du din text och lägger till ev bilder.

Bedömning

Jag kommer att titta på din förmåga att:

* skriva med en röd tråd.
* stava, använda olika skiljetecken samt din språkriktighet.
* använda dig av bilder för att förstärka textens budskap.
* ge dina kompisar användbar respons.
* omarbeta dina texter efter respons för högre kvalitet.
* följa instruktionerna inför varje moment inom skrivprojektet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl
SVENSKA "Den magiska dörren" - skriva en narrativ text

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva- innehåll
Du visar hur du skriver en narrativ text (berättelse) med ett tydligt innehåll, struktur med tydlig början, handling och avslut. Du varierar ditt språk.
Du kan skriva olika slags av texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du visar hur du använder skiljetecken och hur du stavar.
Du kan använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Berättande texter
Du använder dig av olika beskrivningar i din berättelse och vet hur du får handlingen att gå framåt.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Använda och ge respons
Du läser/lyssnat på en kamrats berättelse och ger respons på hur hen kan utveckla sin text. Du tar emot respons och kan utifrån det utveckla din egen text.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Förstärka med bilder
Du kombinerar din text med bilder så att handlingen förstärks och blir mer levande.
Du kan på ett mycket enkelt sätt kombinera dina texter med bilder.
Du kombinerar dina texter med bilder så att handlingen förstärks och blir mer levande.
Du kombinerar dina texter med bilder så att handlingen förstärks och levandegörs på ett mycket bra sätt.