Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion v.38-40

Skapad 2017-08-20 19:27 i Andersbergsskolan Halmstad
Pedagogisk planering: Addition och subtraktion
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi arbeta med addition och subtraktion! Vi kommer att träna på olika sätt att räkna ut additions- och subtraktionsuppgifter för att du ska bli säker. Du ska få träna på att visa hur du tänker när du löser problemlösningsuppgifter. Om du inte är säker på stora addition och subtraktion kommer du att få repetera detta, det är viktigt att du kan de talen snabbt och säkert!

Innehåll

Våra mål: Addition och subtraktion

När du arbetat med det här kapitlet ska du:
- förstå hur addition och subtraktion hör ihop
- veta hur likhetstecknet används
- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10.000
- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning

- utvecklat din förmåga att föra och följa matematiska resonemang

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):
addition
subtraktion
addera
subtrahera
summa
skillnad
likhetstecken
fler - färre

Kopplingar till läroplanen

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: