👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romanprojekt "Den magiska dörren"

Skapad 2017-08-20 20:22 i Garnvindeskolan Ale
Ett skrivprojekt som bygger på Josef Sahlins idé och handledning.
Grundskola 3 Svenska Bild
Under höstterminen 2017, kommer eleverna i tio veckor att skriva en roman om en magiskdörr. Eleverna kommer att få ett nytt uppdrag inför varje kapitel. Eleverna kommer att få skriva på dator och för hand.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Den magiska dörren". Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitlet ska innehålla.
 • Du får träna att skriva på olika sätt, t.ex. skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger. Detta har du sedan nytta av när du fortsätter skriva i boken.
 • Varje kapitel ska också illustreras med en passande bild.

 

 

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Du kommer att skriva din bok för hand.
 • Boken ska innehåller nio kapitel och i varje kapitel så kommer du att tränar ett moment som kommer att berika ditt skriftspråk.
 • Till varje kapitel ska du gör en passande bild.

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för år 3

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Bedömning

Det färdiga resultatet bedöms dvs boken enligt ovanstående kunskapskrav.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3