👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 - Tal

Skapad 2017-08-20 20:27 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 9 Matematik
I detta avsnitt möter vi oändligheten där talen slutar vid universums kant och får en glimt av mystiken i primtalens värld.

Innehåll

Mål - Syfte, centralt innehåll och konkritiserade mål

Du ska ha förstelse för och kunna begreppen:

talmängder, naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, primtal, sammansatta tal, primfaktorer, faktorträd, negativa tal, kvadrattal, kvadratrot, Pythagoras sats, katet, hypotenusa  

 

Du ska kunna metoder för att:

- sortera tal i olika talmängder

- faktorisera tal

- räkna med negativa tal

- räkna med potenser

- räkna ut kvadratroten av ett tal.

Du ska kunna använda dig av Pythagoras sats.

Bedömning - vad och hur

v.40 har vi ett skriftligt prov på området Tal då du har chans att visa dina kunskaper om begreppen, din förmåga att välja och använda matematiska metoder samt din förmåga att lösa problem.

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att bestå av genomgångar på lektionstid och på youtube, grupp- och parövningar samt läxor.

 

Veckoplanering

v.34 Sortera tal i olika talmänger, faktorisera tal (s.8-11)

v.35Negativa tal (s.12-13)

v.36Tal i kvadrat, kvadratrot, Pythagoras sats (s.14-17)

v.37 Problemlösning med Pythagoras sats (s.18-21)

 Diagnos (s.22-23)

Blå kurs: Repetition (s24-31)

Röd kurs: Fördjupning (s.32-37)

v.38forts. blå-/röd kurs

v.39 forts. Blå/röd kurs

v.40 rep och prov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9