Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa en bok, år 7, sv

Skapad 2017-08-20 21:21 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Eleven läser en valfri bok och redovisar muntligt. Den muntliga uppgiften innebär att övertyga lyssnaren att läsa boken
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att träna läsning under hela läsåret. På tisdagar använder vi en del av lektionen till läsning och samtal i grupper. Vi hjälper er att hitta böcker, men ni kan också tipsa varandra.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Att eleven utvecklar sin förmåga att:

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

 

•Du läser flera valfria skönlitterära böcker.

•Du tränar på att formulera information om boken, dina egna åsikter och reflektioner.

•Du berättar muntligt om din bok för andra i en mindre grupp. Fokus i den presentationen ska vara att övertyga åhöraren om att vilja läsa denna bok. D v s att du ska lyfta fram boken på ett intresseväckande sätt.

 

Tidsram

Vecka 34-50

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Att läsa en bok, år 7, sv

Förmågan att läsa och förstå olika slags texter adekvat för årskursen
Uppfattar delar av innehållet eller tydligt framhävda detaljer i texten. Hittar endast ”precis där ”-frågor.
Kan förstå det huvud -sakliga innehållet, väsentliga detaljer och tydliga budskap i texten.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning och kan självständigt använda och dra slutsatser.
Förmågan att tala
-samtala -diskutera -argumentera -muntlig redogörelse
Deltar inte i samtal. Genomför en enkel redogörelse där budskapet inte når fram.
Kan delta i samtal med enkla och till viss del underbyggda argument. Klarar att förbereda och genomföra en enkel redogörelse anpassad till mottagaren.
Kan delta aktivt i samtal med underbyggda argument. Klarar att förbereda och genomföra en redogörelse anpassat till mottagaren.
Kan föra samtal med bredd och fördjupning med underbyggda argument. Kan genomföra välutvecklade, muntliga redogörelser med god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: