👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 Magic

Skapad 2017-08-20 21:40 i Lövängsskolan Västerås Stad
Du kommer att få fortsätta utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska. Vi kommer bland annat att arbeta med boken Magic 5. För dig som vill ha mer utmaning finns extramaterial av olika slag där du tränar läsförståelse, grammatik m.m.
Grundskola 5 Engelska
I boken fortsätter vi att följa de fyra ungdomarna Kate från USA, Harry från England, Gopal från Indien och Kylie från Australien. Vi får följa dessa fyra ungdomar när de bland annat fyller år, försover sig, går på cirkus och förhandlar med sina föräldrar! Vi ska också lära oss en del fakta om olika engelsktalande länder.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Du kommer att få fortsätta utveckla din förmåga att lyssna på och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

Målet med arbetsområdet är:

...kunna läsa och förstå texter och instruktioner t.ex. i Magic Classbook, workbook.
...kunna lyssna och förstå muntliga instruktioner.
...kunna skriva enkla texter.
...kunna samtala genom att ställa frågor och svara på frågor.

 

Bedömning

Under läsåret kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:
- samtala i par genom att ställa frågor och svara på frågor.
- hitta strategier för att förstå innehållet i en text där du kanske inte förstår alla ord.
- förstå innehållet i talad engelska.
- kunna skriva en text.

Bedömning sker även genom:
- Skriftliga och muntliga förhör av ord och texter.
- Skriftliga arbeten i Workbook och på arbetsblad.
- Skrivuppgifter.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

Läsa texter, från t.ex Magic 5 Classbook, skönlitterära böcker på engelska och särskilda läsförståelseuppgifter.

Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
Skriva texter av olika slag ( beskrivningar, dialoger, brev).
Tala engelska så mycket som möjligt (i par, smågrupper, enskilt och i talkör, sånger osv.)
Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).
Lära oss om olika engelsktalande länder. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska år 5

Nivå 1
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Nivå 2
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Nivå 3
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Läsa
Du förstår det viktigaste av innehållet i enkla texter följer intstruktioner på ett ganska bra sätt
Du förstår det mesta av innehålleti enkla texter och följer instruktioner på ett bra sätt.
Du förstår innehållet i texter samt tydliga detaljer i dessa. Du förstår också viktiga detaljer i texterna
Muntligt
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt med någorlunda rätt uttal vid muntliga redovisningar, samt göra enkla förbättringar. Du uttrycker dig på ett ganska bra sätt då du pratar m andra och du kan anv dig av någon metod som gör att du lättare blir förstådd
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt med rätt uttal vid muntliga redovisningar. Du kan också göra förbättringar av dessa. Du uttrycker dig på ett bra sätt med rätt uttal även då du pratar fritt med andra. Du kan använda metoder på ett bra sätt som gör att du lättare blir förstådd då du pratar
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt med rätt uttal vid muntliga redovisningar. Du kan också göra förbättringar av dessa. Du uttrycker dig på ett mycket bra sätt med mycket bra uttal även då du pratar fritt med andra. Du kan använda metoder på ett mycket bra sätt som gör att du lättare blir förstådd då du pratar
Skriva
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter. Du kan kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter och du kan kommentera innehållet i texter på ett bra sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter och du kan kommentera innehållet i texter på ett mycket bra sätt
Hörförståelse
Du förstår det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt
Du förstår det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt. Du förstår även tydliga detaljer i det som sägs
Du förstår allt i innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs
Kultur
Du kommenterar på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder och kan jämföra det med dina egna erfarenheter
Du kommenterar på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder och kan jämföra det med dina erfarenheter
Du kommenterar på ett välutvecklat sätt hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder och kan jämföra det med dina erfarenheter