Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete om fjärilens liv klass 1 Vattholma skola

Skapad 2017-08-20 23:50 i Vattholmaskolan Uppsala
NTA Biologi Fjärilar Livscykler
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Under det här temat ska du få lära känna den här varelsen!

Vi kommer att följa en fjärils utveckling från larv till färdig fjäril.

Under temats gång uppstår många frågor och funderingar som vi försöker hitta svar på.

Innehåll

Syfte (varför)

Du kommer att få ta hand om klassens egna fjärilslarver.
Du får utveckla din förmåga att dokumentera det du ser när du observerar och studerar din larv/fjäril.
Du kommer att få utveckla dina kunskaper om:

 • Fjärilars liv,
 • vad en livscykel är,
 • samband och orsaker.

 

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

 

I det här temat kommer du att få ta hand om klassen egna fjärilslarver. Du ska observera och studera larver genom dess olika utvecklingsstadier till färdiga fjärilar.

Vi kommer att diskutera mycket i gruppen och ta reda på fakta om fjärilar. Tillsammans försöker vi se samband och orsaker; vilka likheter/skillnader finns mellan dag och nattfjärilar, varför ser de ut som de gör; färger, tecken etc. Vi lär oss om fjärilens kroppsdelar och tar reda på vad fjärilen gör för nytta i naturen.

Kunskapskrav (bedömning)

 Du bedöms på hur väl du kan:
- redogöra för vilka utvecklingsfaser som ingår i en fjärils livscykel från ägg till fjäril
- berätta något om vad en larv och en fjäril äter
- beskriva hur en tistelfjäril ser ut
- namnge några av våra vanligaste fjärilar
- berätta om fjärilens kroppsdelar t.ex. vad de kallas och används till
- dokumentera rita och/eller skriva under temats gång

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att berätta, rita, skriva och genomföra uppdragen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: