Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 8 17/18

Skapad 2017-08-21 08:49 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Musik
Vi kommer under årskurs 8 att arbeta med musikskapande med röst och instrument som i sin tur leder till ensemblespel Vi kommer även att arbeta med melodispel, världsmusik och sång.

Innehåll

Detta kommer vi att lära oss

Vi kommer under en periodläsning lyssna på och diskutera världsmusik och folkmusik från olika delar av världen.

Vi kommer att lära oss rundgångar på bas, gitarr, piano och trummor (och eventuellt andra instrument).

Vi kommer att lära oss att skapa musik och text med hjälp av dessa rundgångar.

Vi kommer att lära oss att sjunga i grupp.

Vi kommer att lära oss att improvisera med hjälp av en skala.

Vi kommer att lära oss att spela melodier på piano.

Vi kommer att lära oss att resonera kring vårt skapande och vårt ensemblespel med hjälp av musikaliska begrepp.

 

Arbetssätt

Vi kommer under lektionerna skapa musik och text i grupp utifrån givna ramar. Detta skapande ska sedan leda till ensemblespel där vi så småningom spelar in våra låtar. Detta skapande kommer sedan att ligga till grund för resonemang kring musicerande och skapande.

Vi kommer att lyssna på musik från olika delar av världen och diskutera typiska drag, instrument och musikens karaktär och betydelse.

Vi kommer att träna på att sjunga tillsammans i mindre grupper.

 

Bedömning

All bedömning i musikämnet utgår från kunskapskraven som finns i bedömningsmatrisen för musik. 

Bedömningen av det praktiska (sång och musicerande) grundar sig på det som görs på lektionerna genom övningar och uppspel.

Reflektioner och analyser bedöms dels genom muntliga diskussioner och uppgifter, samt skriftliga uppgifter.

Skapandet kommer att ske under lektionstid där både bearbetningen och slutresultatet ligger för grund till bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: