👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gosedjur

Skapad 2017-08-21 10:24 i Olandsskolan Östhammar
Du får skapa ett eget fantasidjur. Ska det bli ett monster eller ett sött gosedjur?
Grundskola 5 Slöjd
Vi kommer att sy gosedjur i velour. Efter att i åk 4 arbetat i vävda tyger så är det nu dags att i åk 5 arbeta i töjbara tyger.

Innehåll

Du kommer att få öva på att rita av mönster utifrån färdiga mallar.

Sedan syr du ditt gosedjur på symaskinen och för hand.

Om du hinner kan du sy kläder och tillbehör till gosedjuret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Gosedjur

Otillräckliga kunskaper
Här behöver du träna mer på det du har fått markerat.
Godtagbara kunskaper
Här har du förväntade kunskaper för din årskurs.
Mer än godtagbara kunskaper
Här har du visat högre kunskaper än förväntat för din årskurs.
Tillverka Slöjdföremål
Eleven kan på ett genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du har inte gjort klart ditt gosedjur.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa ett gosedjur.
Du kan på ett väl genomarbetat sätt formge och framställa ett gosedjur.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner.
Du är väldigt osäker när du använder symaskinen, exempelvis hur du trär symaskinen, följer linjer och fäster tråden.
Du kan använda symaskinen på ett godtagbart sätt, exempelvis trä symaskinen, följa linjerna och fästa tråden med lite stöttning.
Du kan använda symaskinen på ett säkert sätt, exempelvis trä symaskinen, följa linjerna och fästa tråden självständigt och med noggrannhet.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner.
Du är väldigt osäker när du använder synål, knappnål och sax. Exempelvis hur du syr kaststygn, nålar i tyg och klipper efter linjer.
Du kan använda synål, knappnål och sax. Exempelvis syr du kaststygn, nålar i tyg och klipper efter linjer på ett godtagbart sätt med lite stöttning.
Du kan använda synål, knappnål och sax. Exempelvis syr du kaststygn, nålar i tyg och klipper efter linjer på ett självständigt och noggrant sätt.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du har svårt för att komma med några idéer även om du får titta i böcker och pärmar.
Du tar en färdig idé som du hittat i böcker eller pärmar.
Du kommer med en egen idé eller ändrar en idé som du hittat i böcker eller pärmar.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Du visar ingen vilja att komma framåt i ditt slöjdarbete.
Du kan ta grupp- och muntliga instruktioner eller titta på arbetsbeskrivningen och tar dig framåt i ditt arbete med viss stöttning.
Du kan ta grupp- och muntliga instruktioner eller titta på arbetsbeskrivningen och tar dig framåt i ditt arbete på ett säkert och självständigt sätt.