👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Europa

Skapad 2017-08-21 10:26 i Nygårdskolan Borlänge
Ett arbete i svenska där vi kommer att resa runt i Europa med hjälp av boken "Fröken Europa". Till detta arbetsområde kommer uppgifter som handlar om språklära, läsning, läsförståelse och skrivande av olika slags texter.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

Inom arbetsområdet "Fröken Europa" kommer du att arbeta med ämnet svenska på olika sätt. Du kommer att få träna på att skriva personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, lyssna på högläsning, träna läsförståelse och jobba med det svenska språket på olika sätt. Det arbete som du kommer att göra utgår från boken "Fröken Europa". .

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Du kommer att arbeta med läsning, skrivning, samtal/diskussioner och språklära.

Hur ska vi arbeta?

 • Läsa boken "Fröken Europa" högt med hela klassen.
 • Träna på att skriva berättande texter med miljöbeskrivningar, personbeskrivningar, bra börjor, mitt och slut.
 • Träna på att skriva ta ut fakta från en text och att skriva den.
 • Träna läsförståelse tillsammans genom samtal och diskussioner.
 • Arbeta med det svenska språket, med grammatik och stavning.
 • Diskutera innehållet i boken i små grupper och med hela klassen.
 • Skriva läsloggar och bilda läsgrupper.
 • Rita bilder till det vi kommer att läsa och skriva om.
 • Ge varandra kamratrespons.

Reflektion

Vilka tankar hade du om boken när vi skulle börja läsa den? Vad har du lärt dig om Europa som du inte kände till innan? Vad i boken tyckte du var mest intressant? Vad tycker du om författarens sätt att blanda fakta med fantasy? Vad tycker du om vårt sätt att arbeta med bokens innehåll? Kunde vi gjort på något annat sätt, i så fall hur?

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas fortlöpande genom att

 • Du i ditt skrivhäfte visar hur du har tagit dig an de uppgifter du har fått.
 • Du kommer att bedömas på läsförståelse genom att du enskilt svarar på frågor och genom samtal i helklass och i smågrupper.
 • Du redovisar muntliga svar på frågor och deltar i de diskussioner vi har gemensamt i klassen.
 • Jag bedömer flyt i din läsning samt din förmåga att analysera och tolka innehållet i boken.
 • Du ska kunna visa att du har förstått innehållet genom att göra sammanfattningar av texten.
 • Du ska kunna beskriva din upplevelse av läsningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 5

Fröken Europa

Ett arbetsområde i svenska med utgångspunkt i den skönlitterära boken Fröken Europa
Lägre kvalite
Högre kvalite
Läsa
Kunna läsa med flyt och använda lässtrategier
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
Du läser med flyt och använder dig av lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser med gott flyt och använder dig av lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser med mycket gott flyt och använder dig av lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Sammanfatta och kommentera innehåll
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
Genom att göra enkla sammanfattningar och kommentarer visar du en grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar och kommentarer visar du en god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar och kommentarer visar du en mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
Beskriva sin upplevelse av det lästa
 • SvA  4-6
Du har visat att du till viss del kan tolka och föra till viss del underbyggda resonemang om budskapet i boken samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevesle av det lästa.
Du har visat att du kan tolka och föra relativt väl underbyggda resonemang om budskapet i boken samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevesle av det lästa.
Du har visat att du kan tolka och föra väl underbyggda resonemang om budskapet i boken samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevesle av det lästa.
Söka fakta
Svara på frågor där svaret går att hitta i texten
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
Du hittar oftast svar på de frågor där svaren finns i texten.
Du hittar svar på de frågor där svaren finns i texten.
Du hittar även svar på de frågor där svaren finns på olika ställen i texten.
Skriva svar
Använda skriftspråkets regler i dina svar
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
Du följer skriftspråkets regler och normer med viss säkerhet när du svarar på frågorna.
Du följer skriftspråkets regler och normer med reativt god säkerhet när du svarar på frågorna.
Du följer skriftspråkets regler och normer med god säkerhet när du svarar på frågorna.
Samtala
Ställa frågor och föra fram egna åsikter
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
Du deltar relativt aktivt i de samtal och diskussioner vi haft utifrån bokens innehåll.
Du deltar aktivt i de samtal och diskussioner vi haft utifrån bokens innehåll.
Du deltar mycket aktivt i de samtal och diskussioner vi haft utifrån bokens innehåll.