👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animal Power

Skapad 2017-08-21 10:40 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi utgår från texterna i Spotlight 7, för att arbeta både muntligt och skriftligt om temat djur. Vi kommer även arbeta med annat material.
Grundskola 7 Engelska

Djur finns överallt omkring oss och har många olika roller - vissa är familjemedlemmar och andra kan skrämma oss, somliga hjälper oss i vår vardag medan några behöver vår hjälp. Vi kommer att titta lite närmare på några speciella djur, tala om i film och media, samt berätta om de som vi vurmar lite extra om.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Under detta arbetsområde kommer vi att träna på

 • att läsa och förstå texter om djur, både faktatexter och berättelser
 • att berätta och samtala om djur i grupp i klassen
 • att lyssna på och förstå berättelser om djur
 • att skriva om ett djur

Undervisning

Vi kommer under en tid att arbeta med temat djur på olika vis, med utgångspunkt från texterna i läroboken Spotlight 7. Djuren kommer att speglas i både texter och hörförståelse. Vi kommer att arbeta på olika vis med hörförståelse, läsförståelse och skriftliga och muntliga produktioner. Arbetsområdena görs i möjligaste mån mer levande genom olika filmklipp, hemsidor eller liknande från internet. Vissa texter i kommer att vara gemensamma för hela klassen, medan du får välja andra texter själv efter förmåga och intresse.

I arbetsboken finns det några uppgifter som alla måste göra. 

Glosor kan man bland annat lära sig lite mer lustfyllt genom sidan "quizlet". 

 

Bedömning

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • reception, dvs hur du förstår det du läser och hör
 • produktion, dvs hur du uttrycker dig muntligt och skriftligt


Jag kommer att bedömma ert arbete både under lektionstid och vid inlämningar och presentationer.

Bedömningen visas i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska åk 7-9 - LGR11

Reception

- förståelsen av det man hör och läser
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
HÖRFÖRSTÅELSE
Vad du förstår när du lyssnar
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå både helhet och detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
LÄSFÖRSTÅELSE
Vad du förstår när du läser
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika lättlästa texter .
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika lättlästa texter.
Du kan förstå både helhet och detaljer i olika lättlästa texter.
SKRIVA
Hur du uttrycker dig skriftligt
Du kan skriva relativt sammanhängande på engelska. Ditt språk är enkelt men begripligt.
Du kan skriva relativt sammanhängande på engelska. Du kan variera dig, har visst flyt och är relativt tydlig i det du skriver. I någon mån anpassar du det du skriver till syftet, mottagaren och situationen.
Du kan skriva sammanhängande på engelska. Du har både flyt, variation och tydlighet i det du skriver. Du gör en viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
TALA
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genre kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genre kan eleven uttrycka sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.