Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering BILD

Skapad 2017-08-21 10:45 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
En terminsplanering i ämnet bild.
Grundskola 9 Bild
Här är hela terminens planering i bild. Var uppmärksam på att du har ämnet endast en termin! Du får alltså ditt slutbetyg till jul! Alla kunskapskrav behandlas. Några flera gånger, andra endast två gånger. Tre kunskapskrav finns i alla uppgifter. Det är: Att formulera och välja handlingsalternativ. Det innebär att du behöver vara aktiv och ta egna initiativ och ansvar. Att presentera bilder. Löpande gör du det antingen offentligt eller direkt i din bildportfölj. Ge omdömen om din arbetsprocess. Det är dina reflektioner som du skriver. Du kommer också att själv skatta dina färdigheter direkt i kunskapsmatriser.

Innehåll

v. 35       Bildanalys, offentlig konst  

https://docs.google.com/document/d/1CvhVYztU1Gjt7lpaoq66q3VSBrr26WAAAM_q-IBy9gg/edit                           

EXAMINERAS, inlämningsuppgift v. 37

KUNSKAPSKRAV:

Kombinera bildelement.

Tolka, resonera&koppla.

Beskriva

v. 36- 37 Samarbetsuppgift, färgen i centrum

BEDÖMNING, bildportföljen v. 39

KUNSKAPSKRAV:

Framställa bilder.

Tekniker, verktyg&material.

Utveckla idéer. 

v. 38       Tvåpunktsperspektiv

BEDÖMNING, bildportföljen v. 40

KUNSKAPSKRAV:

Tekniker, verktyg&material

v. 39- 41  Avbilda, uttryck och innehåll  

https://docs.google.com/document/d/14ipsWI08hrYxYQOX0i-gSYs1M1B6OOHt-pQFM3OKu7A/edit
BEDÖMNING, bildportföljen v. 43

KUNSKAPSKRAV:

Framställa bilder.

Tekniker, verktyg&material.

Utveckla idéer.

v. 42        Bildanalys, rörlig bild

https://docs.google.com/document/d/1jwuirjKbK7nBocIAuB0NmbTpr1ndaCAYMuEKMxTH7m0/edit                   

EXAMINERAS, inlämningsuppgift v. 43

KUNSKAPSKRAV:

Kombinera bildelement,

Tolka, resonera&koppla.

Beskriva.

v. 43- 45  Konsthistoria

BEDÖMNING, deltagande och aktivitet under föreläsning

KUNSKAPSKRAV:

Tolka, resonera&koppla.

Beskriva.

v. 46- 51  Egen idé/eget motiv                                          

EXAMINERAS, inlämningsuppgift v.49

KUNSKAPSKRAV:

Alla kunskapskrav! Välj själv ut de KK du behöver stärka ytterligare.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
AVBILDA MED UTTRYCK OCH INNEHÅLL

F
E
C
A
Framställa bilder
Jag lyckades inte få till en hand. I alla fall inte så att andra uppfattar det som en hand.
Jag har skapat en hand som någorlunda ser ut som en hand. Miljön/rummet runt om hann jag inte med helt och hållet.
Jag har skapat en hand som har en gest och en rörelse. Det finns delar i min bild som jag har lagt till. Det finns en miljö/rum runt handen.
Jag har skapat en hand som har en gest och en rörelse. Den har flera delar i min bild som jag har lagt till. Jag har avbildat fler saker genom att studera dem noga. Dessutom finns det en miljö/rum i bilden.
Tekniker, verktyg&material
Jag använde en blyertspenna.
Jag använde blyertspennor av olika slag. Kompletterande material hade jag också t.ex. stompfer och doppgummi samt fixativ.
Jag använde blyerts som grund. Jag lade till någon/några andra material för att förstärka vissa viktiga delar.
Jag arbetade med blyerts som grund. Flera andra olika material har jag också använt. Jag har arbetat om och ändrat en eller flera gånger. Det var viktigt för mig att hitta material som bäst gav bilden sitt uttryck.
Kombinera bildelement
Handen jag har gjort hamnade i ena hörnet på pappret eller den blev väldigt liten i förhållande till pappret. De geometriska formerna kunde jag inte förstå hur jag skulle ta hjälp av.
Handen jag har gjort finns ganska bra placerad på pappret utifrån min idé. Även om den är liten eller placerad i ena hörnet har jag arbetat med miljön/rummet för att få den att fungera som bild. Jag försökte till viss del använda mig av geometriska former för att skapa en hand.
Handen har en placering på pappret som är logisk. Miljön runt om fungerar och upplevs naturlig. Handen och miljön samspelar. Geometriska former finns som grund i bilden av handen. Med hjälp av dem kunde jag skapa en ganska avancerad hand som ser naturlig ut.
Handen och miljön/rummet har jag arbetat med parallellt. De är lika viktiga i min bild. Det ena behövs för att förstå det andra. Geometriska former finns som grund i bilden av handen. Med hjälp av dem kunde jag skapa en avancerad hand som ser naturlig och levande ut.
Utveckla idéer
Jag hade svårt att komma på någon idé. Det blev aldrig någon hand.
Jag kom på en idé efter lärargenomgången. Läraren har stöttat mig en hel del.
Jag har haft en idé som jag till stor del själv har utvecklat under arbetets gång.
Jag har arbetat med en idé som jag själv kommit på.
Beskriva
Jag har inte skrivit en reflektion. Jag har därför inte beskrivit min bild.
Jag har beskrivit min bild i min reflektionen. Några nya ord/begrepp har jag använt i min reflektion.
Det var viktigt att beskriva innehållet och uttrycket i min bild. Jag vill inte att bilden ska missförstås. Därför har jag ansträngt mig att beskriva de olika delarna i bilden.
Eftersom min bild har delar som inte får missförstås har jag arbetat med att beskriva händelser och skeenden i bilden utifrån uttryck, innehåll och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: