Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, Musik och rörelse, 1-3

Skapad 2017-08-21 10:59 i Främbyskolan Falun
Grundskola 1 – 3
Musik, rörelse och dans är något du kan ha stor nytta och glädje av hela livet.

Innehåll

Syfte

"Positiva upplevelser av rörelse under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv".

Undervisningsformer

Under läsåret kommer vi att arbeta med:

- Vi leker olika musik- och rörelselekar där eleverna har möjlighet att utveckla rörelseglädje, koordination och motivation.

- Eleverna kommer att träna på att förebygga risker för skador. 

- Eleven kommer lära dig att programmera rörelser till musik (sig själv och klasskamrater). 

- Ord och samtal kring upplevelserna av musik och rörelse. 

Bedömning- var, när, hur?

- Målet är först och främst att eleverna ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga. 

- Hur eleven samarbetar, följer regler, respekterar andra och ser till att lek, spel och andra aktiviteter blir roliga och når sitt syfte ligger till grund för bedömningen. 

- Bedömning sker kontinuerligt och återkopplas under enkla former till eleven och till vårdnadshavare vid utvecklingssamtal. Om behov finns kontaktar Idh- läraren vårdnadshavare. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: