👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Piano, sång och skapande

Skapad 2017-08-21 11:23 i Domnarvets skola Borlänge
Ensemblespel
Grundskola 6 – 9 Musik
Piano, sång och skapande. I år 6 arbetar vi med grunderna i piano och sång. Vi bekantar oss med olika genrer. Och lär oss att skriva låtar med digitala verktyg och sedan med instrument i grupp.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla:

Undervisningens innehåll:

Du kommer att träna ackordspel på piano.
Du kommer att lära dig nya ackord, melodi- och basslingor.
Du kommer att jobba enskilt, i grupp och i helklass med att lära in nya låtar.
Du kommer att sjunga.
Du kommer lära dig att sätta ord på, ge förslag på, resonera och kunna ge omdömen om eget och andras musicerande
Du kommer lära dig att
avläsa ackordbeteckningar.

Du kommer att träna på att skriva låtar samt skapandet med digitala verktyg.

Bedömning:

I bedömning av detta arbetsområde ligger fokus på instrumentspel:
- Din utveckling på det/de instrument du väljer  och hur du bidrar gruppens musikaliska arbete när ni skapar en låt i din grupp samt ditt utvecklande med det digitala verktyget.
- Även din förmåga att lyssna och ge omdömen om ditt eget musicerande och gruppens musikaliska resultat är en del av bedömningen.

Bedömning görs även på elevens förmåga att avläsa musiksymboler och ackordbeteckningar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  C 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  A 6

Matriser

Mu
MUSIK Lgr11

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT…

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
MUSICERA
SPELA
 • Mu
Spelar i enkla former. Anpassar sitt spel till helheten utifrån tydliga instruktioner.
Spelar med visst flyt och kan till viss del följa rytm och takt i olika former av gruppmusicerande. Anpassar till viss del sitt spel till helheten.
Spelar med flyt och kan följa rytm och takt i olika former av gruppmusicerande. Anpassar sitt spel till helheten.
Spelar med gott flyt och kan följa rytm och takt .Spelar med passande karaktär i olika former av gruppmusicerande. Anpassar sitt spel till helheten och utifrån situationen.
Bidrar till ett musikaliskt uttryck utifrån tydliga instruktioner.
Bidrar till ett musikaliskt uttryck.
Bidrar till ett delvis personligt musikaliskt uttryck (sätter personlig prägel).
Bidrar till ett personligt musikaliskt uttryck, (sätter personlig prägel).
Lyssna och ge omdöme (t.ex. i musicerande med andra)
Lyssnar och ger med handledning omdömen kring musicerandet.
Lyssnar och ger omdömen kring musicerandet.
Lyssnar och ger utvecklade omdömen genom att t.ex. kommer med enkla förslag som leder till till utveckling av musicerandet.
Lyssnar och ger väl utvecklade omdömen genom att t.ex. kommer med förslag som leder till utveckling av musicerandet.

Mu
Ensemble Tullbroskolan

>
E
>
C
>
A
Ackordspel
Förmågan att ta ackord och anpassa sitt spel
Du kan med hjälp läsa från ett papper hur man tar ackorden. Du tar flera ackord enskilt och hinner byta i ganska bra tempo
Du tar flera ackord och är säker på bytena. Du spelar i det tempo som låten kräver
Du kan anpassa ditt spelande utifrån låtens karaktär och spelar på ett musikaliskt sätt
Melodi
Förmågan att spela/ sjunga en melodistämma
Du kan spela/sjunga en enkel melodistämma i grupp som passar ganska bra.
Du kan spela/sjunga en melodistämma i grupp som passar bra med låtens karaktär.
Du kan spela/sjunga en melodistämma i grupp på ett musikaliskt sätt och anpassa ditt spelande utifrån låtens karaktär.
Trumspel
Förmågan att spela i takt
Du får ihop motriken skapligt och spelar ett enkelt trumkomp
Du spelar ett stadigt trumkomp och kan hålla tempot. Du hör när du spelar fel och rättar till det.
Du spelar ett stadigt trumkomp, lyssnar och leder de andra i gruppen t.ex. med fill-in på rätt ställe.
Rytm
Förmågan att spela rytmiskt
Du kan hålla pulsen (takten)
Du kan hålla pulsen (takten) och gör en enkel rytmisering (egna rytmer)
Du kan hålla pulsen (takten) och rytmiserar (egna rytmer) avancerat med musikalisk känsla
Gruppspel
Förmågan att anpassa det individuella spelandet till en grupp
Du spelar tillsammans med gruppen men lyssnar mest på dig själv
Du lyssnar aktivt på ditt spelande och spelar på ett lyhört sätt i gruppspelet.
Du lyfter kvaliten i gruppen med ditt musicerande
Analys
Förmågan att analysera eget och andras spelande
Du gör en enkel analys av ditt spel och ditt samspel i gruppen och bidrar med enkla förslag. Du gör även en enkel analys av andras spelande genom att urskilja någon aspekt i låtens arrangemang
Du gör en analys av ditt spel och ditt samspel i gruppen och försöker ge förslag på förbättringar av resultatet. Du gör även en analys av andras spelande där du urskiljer de väsentliga aspekterna
Du gör en avancerad analys av ditt eget och gruppens resultat och ger tydliga musikaliska förslag på förbättringar Du gör även en analys av andras spelande där du urskiljer de väsentliga aspekterna och ger tydliga musikaliska förslag på förbättringar

Mu
Digitala verktyg

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Digitala verktyg
Ej tillräcklig
Du kan från en musikalisk ide bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva olika sätt som kan forma din ide till en huvudsak fungerande form. Du kan också använda andra uttrycksformer tex dans så att de olika uttrycken i någon mån samspelar
Du kan från en musikalisk ide skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva olika sätt som kan forma din ide som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil. Du kan också använda andra uttrycksformer tex dans så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Du kan från en musikalisk ide skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva olika sätt som kan forma din ide till en fungerande form och karaktäristisk stil.Du kan också använda andra uttrycksformer tex dans så att de olika uttrycken väl samspelar.

Mu
Musik - Skapa - Beskriva, tycka och motivera

Skapa musik

 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, med viss säkerhet skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, med stor säkerhet skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former.
Fungerande komposition
Eleven kan pröva hur egna idéer kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan pröva hur egna idéer kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan pröva hur egna idéer kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Musikens sammanhang och funktion

 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Resonera
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.