👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FBK- Familj och samhälle

Skapad 2017-08-21 11:37 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Familj, relationer, könsroller och samlevnadsformer.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Triangeldramat och relationen mellan skola, samhälle samt familjehemmet!

Innehåll

Målet med undervisningen

Att förstå sambandet mellan familj och skola i relation till samhället i nutid samt framtid. 

Du ska känna till:

- att det finns olika familjestrukturer

- hur könsroller påverkar vår vardag

- lagar, regler och normer i samhället 

 

Undervisningens innehåll

- Diskussioner kring innehåll från boken Samhällskunskap Puls.

- Titta på UR-skolas olika program (Vi kom från överallt) 

Bedömning

- Delta i samtal och diskussioner. 

- Muntlig presentation

- Rollspel

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh SvA
FBK- Familj och samhälle

Skriva

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Aspekt 1