Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott Ht -17 - Kondition Skoljoggen

Skapad 2017-08-21 11:38 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa
Förståelse kring konditionsbegreppet samt förberedelse, genomförande och analys av skoljoggen onsdagen den 6/9. Arbetet finns i och lämnas in i Classroom. Arbetet bedöms i Unikum.

Innehåll

Att förstå begreppen vilopuls, arbetspuls samt maxpuls.

Att kunna ta sin vilopuls och arbetspuls.

Att förstå innebörden i formeln "Minutvolymen = slagvolymen x hjärtfrekvensen".

Att inför Skoljoggen kunna sätta en rimlig målsättning.

Att förbereda sig inför, att genomföra och analysera utfallet av loppet (Skoljoggen).

Matriser

Idh
Kondition skoljoggen

Kondition

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
  • Idh  7-9
Förstår innebörden i begreppen vilopuls, arbetspuls samt maxpuls.
Kan ta (mäta) sin vilopuls och arbetspuls på ett tillfredsställande sätt.
Förstår hur förhållandet / avståndet mellan maxpuls och arbetspuls påverkar upplevelsen / känslan för hur jobbigt ett arbete upplevs.
Minutvolymen = Slagvolymen x hjärtfrekvensen
  • Idh  7-9
Förstår begreppen minutvolym, slagvolym och hjärtfrekvens.
Förstår att om slagvolymen ökar eller minskar så påverkar det hjärtfrekvensen.
Kan ge konkreta och praktiska exempel på hur formeln kan användas i konditionsträning.
Planering och förberedelse
  • Idh  7-9
Kan sätta en rimlig målsättning inför Skoljoggen.
Kan förbereda sig inför Skoljoggen med lämplig träning / vila med tanke på den målsättning som är satt.
Kan analysera utfallet av Skoljoggen med tanke på målsättning, träning och genomförande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: