👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andra språk, åk 4-6

Skapad 2017-08-21 11:43 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Att kunna ett språk bra är det bästa redskapet för att kunna lära sig nya saker, uttrycka vad man tänker och känner och visa vem man är. Språket är ett viktigt redskap för att kunna samtala och förstå andra. Vi tar hjälp av Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända i åk 4-6 "Bygga svenska" från 2017 samt betygskriterierna för åk 6 i Lgr 11.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att vi tillsammans ska hjälpas åt att utveckla ditt språk, skapa förståelse så att du bli säkrare på att läsa, samtala och skriva på svenska.


Vad ska vi göra!

LÄSA: Vi tränar på att få upp flytet i läsningen,  träna uttal,  lära oss nya ord och begrepp. Vi ska lära oss olika lässtrategier.
SKRIVA: Vi tränar på att forma korrekta meningar med hjälp av goda exempel.
SPRÅKLÄRA: Vi tränar rättstavning och grammatik. 
STUDIETEKNIK: Vi lär oss söka och sammanställa fakta och att kritiskt  granska  olika källor. Vi tränar på olika sätt att lära oss fakta och att se sammanhang, likheter och olikheter.
SAMTALA: Du kommer att samtala om bekanta ämnen. Du ställer frågor och framför egna åsikter. Vi kommer också att lyssna på ljudböcker och se inslag från SVT och utifrån dessa diskutera och skriva.

 Hur

Vi kommer att arbeta med diskussioner och genomgångar, där vi får chans att öva, bli säkrare och våga tala svenska.
Vi har tydliga genomgångar och för att sedan prova enskilt.

 Bedömning

Bedömningen kommer att ske löpande i undervisningen och jag kommer att fokusera på:

 • Hur du läser. Då lyssnar jag efter ditt läs flyt, uttal och förståelse.
 • Hur du kan berätta och skriva med tydlig rödtråd.
 • Hur du ställer frågor eller kan svara på frågor kring olika texter, för att se vad du förstår av texten.
 • Hur du skriver. Då tittar jag mycket på stor bokstav, handstil, stavning och meningsbyggnad.
 • Hur du tar plats och vågar prata i de muntliga övningarna.  

  Vi tar hjälp av Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända i åk 4-6 "Bygga svenska" från 2017 samt betygskriterierna för åk 6

Godtagbara mål

* läsa texter av olika slag med flyt och förståelse.

* samtala kring det lästa, på raderna och mellan raderna.

* skriver olika sorters texter och följer i huvudsak de vanligaste reglerna för stavning. 

Mer än godtagbara mål

* läser regelbundet längre  texter av olika slag, med flyt och förståelse.

* samtala om det lästa, på raderna, mellan raderna och bortom raderna.

* skriver längre texter ofta och regelbundet och följer i huvudsak de vanligaste reglerna för stavning.

 

 

 •  

  E C A
  Läsa
   
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
   
  Genom att göra enkla kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
   
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
   
  Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
  Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
  Skriva
   
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur och viss språklig variation.
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation.
   
  I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
  I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
   
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklad gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling
  Källor
   
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
   
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Kombination text/estetiska uttryck
   
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att e samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att e samspelar på ett i ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att e samspelar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Omdöme/bearbetning
   
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökan tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökan tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökan tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Kommunikation
   
  Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
  Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
   
  I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen.
  I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalen.
  I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalen väl.
   
  Eleven använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  Eleven använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
   
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare