Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textanalys/muntlig presentation

Skapad 2017-08-21 11:45 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
Att kunna analysera olika typer av texter och att kunna förbereda och hålla i en presentation av en text.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

* Läsa och analysera texter för olika syften.

* Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

* Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Konkretisering av mål

Uppgiften är att tolka och analysera en svensk låttext. Kunna presentera den inför klassen/gruppen och peka på utmärkande drag. Finns det budskap i texten? Öppna eller dolda? Du ska kunna förbereda och hålla en muntlig presentation av texten med tydlig struktur och anpassat för mottagarna (klasskompisar).

Arbetssätt

Ett relativt kort arbetsområde, där vi tillsammans tittar på ett par låttexter som vi analyserar. Vi väljer en låt och förbereder vår presentation. 

Under ett par-tre lektioner har vi presentationen.

Bedömning

Eleverna bedöms utifrån matrisen (se matris kopplat). 

Matriser

Sv
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Ej uppnått målen
E
C
A
Förmåga
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra (...) underbyggda resonemang om (...) i en låttext.
enkla och till viss del tydligt framträdande budskap
utvecklade och relativt väl tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
välutvecklade och väl tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
Förmåga
Eleven kan förbereda och genomföra (...) muntliga redogörelser med (...) fungerande struktur och innehåll.
enkla i huvudsak
utvecklade relativt väl
välutvecklade väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: