Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling och gruppering

Skapad 2017-08-21 12:33 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Inom området behandlar vi liv, växter, djur och svampar.
Grundskola 6 Biologi
I detta område kommer du att få lära dig om vad som är liv och hur vi har grupperat de olika organismer som lever på vår jord. Du kommer även att få lära dig om olika arter från grupperna och dess egenskaper.

Innehåll

 Området kommer att delas in i olika moment.

1. Liv

- Cellen och vad som är gemensamt för alla celler

- Carl von Linné

- Hur livsformer kan delas in

Viktiga ord: systematesera, art, cell, organism, avfallsämnen, domän.

 

2. Växter

- Fotosyntes

- Hur växter delas in

- Hur växter är uppbyggda

- Hur växter förökar sig

Viktiga ord: pollinering, spro, frö, kloning, fotosyntes, klorofyll, energigivare, energitagare

 

3. Djur

- Cellandning

- Vad som är gemensamt för alla djur.

- Vad som skiljer djur och växter

- Hur djur grupperas

Viktiga ord: ryggradslösa djur, ryggradsdjur, fullständig förvandling, ofullständig förvandling, cellandning, plankton

 

4. Svampar

- Hur en svamp är uppbyggd

- Hur en svamp förökar sig

Viktiga ord: mycel, parasiter, spor, fruktkropp

 

Dessa fyra moment kommer att bedömas kontinuerligt genom :

- Prov

- Diskussioner

- Grupparbeten

- Redovisningar

 

Uppgifter

 • Hur gör djur?

 • Prov 1 Liv

 • Prov 2 Växter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi

E
C
A
Resonera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om det levande på jorden så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om det levande på jorden så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om livet på jorden så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Beskriva samband och begrepp
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Människan som en del av naturen
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Livets utveckling
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: