Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 7 Matte Direkt 7B

Skapad 2017-08-21 13:27 i Ärentunaskolan Uppsala
När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig - om olika talsystem - hur vårt talsystem är uppbyggt - om delbarhet och om att faktorisera tal - att använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten - om tal skrivna i decimalform - om att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 - att avrunda tal - att göra överslagsräkningar
Grundskola 7 Matematik
När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig - om olika talsystem - hur vårt talsystem är uppbyggt - om delbarhet och om att faktorisera tal - att använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten - om tal skrivna i decimalform - om att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 - att avrunda tal - att göra överslagsräkningar

Innehåll

Veckoplanering för kapitel 1  - TAL, Matte direkt HT-17 

 

Vecka 

Grön kurs 

Blå kurs 

Mål  

Läxa 

V 34 

Sid 8 – 11 

Sid 30 – 31 

 • Kunna om olika talsystem 
 • Kunna hur vårt talsystem är uppbyggt 
 • Kunna använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten 
 

V 36 

Sid 12 – 19 

Sid 32 – 37 

 • Delbarhet och faktorisera tal 
 • Räkna med de fyra räknesätten 
 • Förstå tal skrivna i decimalform 

Repetition 1  

sid 274  

V 37 

Sid 20 – 25 

 

Diagnos i slutet av veckan 

Sid 38 – 40 

 

Diagnos i slutet av veckan 

 • Kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 
 • Kunna avrunda tal med hjälp av avrundningsreglerna 
 • Kunna göra överslags- räkningar 
   

 

Repetition 2 

Sid 275

V 38 

Repetition och fördjupningar enligt resultatet på diagnosen 

Repetition och fördjupningar enligt resultatet på diagnosen 

Att se till att komma så långt och djupt som möjligt i arbetsområdet 

Repetition 3 

Sid 276 

V 39 

Repetition och fördjupningar enligt resultatet på diagnosen 

 

 

 

Repetition och fördjupningar enligt resultatet på diagnosen 

Att se till att komma så långt och djupt som möjligt i arbetsområdet 

Repetition 4 

Sid 277 

 

V 40

 Prov 1a &1b 

Efterarbete 

 

 

Dessa ord och begrepp ska du kunna använda och kunna redogöra för: 

Tal, siffra, tiosystemet, platsvärde addition, term summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, delbarhet, siffersumma, primtal, sammansatta tal, multipel, primtalsfaktor, faktorträd, kvot, tallinje, decimalform, bråkform, avrundning, avrundningssiffra, närmevärde, överslagsräkning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: