👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal

Skapad 2017-08-21 13:56 i Nybbleskolan Flen
LPP Stora tal år 5
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi arbetar med tal upp till 1000 000. Vi tränar på de fyra räknesätten, uppställningar och på att bedöma rimligheten av beräkningar.

Innehåll

Mål

Du ska utveckla din förmåga att:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000 000
 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

Matteord att kunna

 • tiotusental
 • hundratusental
 • rimligt
 • romerska siffror

Undervisning och elevaktivitet

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • mattespel
 • lösa matteuppgifter/problem i par eller mindre grupp
 • individuellt arbete
 • Bingel

Bedömning

 • observationer av par- och gruppuppgifter
 • skriftliga redovisningar i räknehäftet
 • muntliga redovisningar samt diskussioner i helklass
 • Matteborgens diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Stora tal

Nivå 1
Nivå 2
föra och följa matematiska resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
med viss hjälp har du förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
du har förmåga att föra och följa matematiska resonemang vidare genom att själv ställa fördjupande frågor.
tolka och förstå problemuppgifter
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
med viss hjälp har du förmåga att formulera och lösa matematiska problem samt med viss hjälp välja metod och strategi som fungerar.
du har förmåga att formulera och lösa matematiska problem samt välja lämplig metod och strategi som fungerar.
bedöma rimlighet
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
med viss hjälp har du förmåga att reflektera över om svaret är rimligt.
du har förmåga att reflekterar över om svaret är rimligt.
redovisa uppgifter, skriftligt och muntligt och använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
med viss hjälp har du förmåga att redovisa uppgifter, skriftligt och muntligt, och med viss hjälp använda matematiska begrepp
du har förmåga att redovisa uppgifter, skriftligt och muntligt, och att använda matematiska begrepp
läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
med viss hjälp har du förmåga att läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
du har förmåga att läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
ordna tal efter storlek
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
med viss hjälp har du förmåga att ordna tal efter storlek
du har förmåga att ordna tal efter storlek
addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet 0-1000 000
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
med viss hjälp har du förmåga att addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet 0-1000 000
du har förmåga att addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet 0-1000 000
multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
med viss hjälp har du förmåga att multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet, tex 40*500 och 3900/100
du har förmåga att multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet, tex 40*500 och 3900/100
använda additionsalgoritm med tiotals övergång
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
med viss hjälp har du förmåga att använda additionsalgoritm med tiotals övergång.
du har förmåga att använda additionsalgoritm med tiotals övergång
använda subtraktionsalgoritm med lån
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
med viss hjälp har du förmåga att använda subtraktionsalgoritm med lån
du har förmåga att använda subtraktionsalgoritm med lån
använda multiplikationsalgoritm där den ena faktorn är ett ental
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
med viss hjälp har du förmåga att använda multiplikationsalgoritm där den ena faktorn är ett ental
du har förmåga att använda multiplikationsalgoritm där den ena faktorn är ett ental
använda kort division utan rest och minnessiffra
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
med viss hjälp har du förmåga att använda kort division utan rest och minnessiffra
du har förmåga att använda kort division utan rest och minnessiffra