👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 8

Skapad 2017-08-21 13:58 i Furulundsskolan Halmstad
Under terminen kommer vi att arbeta med läroboken Magic som bas. Vi kommer även att använda oss av andra arbetsmaterial som anpassas till vad vi håller på med och till moment som vi behöver träna mer.
Grundskola 8 Engelska
We will be working in the textbook Magic 8 throughout the school year, along with other texts and activities. You will receive detailed instructions for which texts and workbook exercises you are expected to complete in Magic 8

Innehåll

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

I arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla

dina kunskaper när det gäller att

- förstå och tolka de texter vi läser och lyssnar på

- grammatik

- din talade engelska

- ordförråd

- få mer kunskap om andra länder och kulturer

 

Bedömning

se matris

Undervisning

Vi kommer att variera undervisningen genom att: 

- läsa och lyssna på många olika sorters texter.

- se film med engelsk text då vi tränar både läs- och hörförståelse.

- arbeta för att utöka vårt ordförråd som är grunden för språket.

- prata mer och mer engelska. Dels lärare till elever, men också elev till lärare, samt elever till elever.

- arbeta med grammatik som är grunden för att kunna skriva och prata korrekt.

- arbeta med olika skrivuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Matris Eng Lgr 11 år 7-9

Hörförståelse

Har inte visat att man når upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Visa förståelse
Du förstår ännu inte det huvudsakliga innehållet och kan ännu inte uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar ännu inte din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan inte med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Läsförståelse

Har inte visat att man når upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Visa förståelse
Du förstår ännu inte det huvudsakliga innehållet och kan inte uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar ännu inte din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan inte med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Tala

Har inte visat att man når upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta
I muntliga framställningar i olika genrer kan du ännu inte formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation behöver du hjälp med att bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Samtala/interagera
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du ännu inte uttrycka dig begripligt och enkelt. Du kan heller inte i någon mån uttrycka dig anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier
Du behöver hjälp med att välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Skriva

Har inte visat att man når upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivförmåga
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du ännu inte formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation behöver du hjälp med att bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du ännu inte uttrycka dig begripligt och enkelt. Du kan heller inte i någon mån uttrycka dig anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.