👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati/diktatur, mänskliga rättigheter, politik v. 34-37

Skapad 2017-08-21 14:10 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Samhällskunskap på grundläggande nivå för nyanlända elever som strävar efter betyg i samhällskunskap.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vi börjar med grunden i samhällskunskap: skillnaden mellan demokrati och diktatur och mänskliga rättigheter. Vi kommer också att titta på hur Sverige och andra länder styrs.

Innehåll

Demokrati och diktatur + Mänskliga rättigheter

Detta ska du lära dig:

Vad innebär begreppen demokrati och diktatur?

Hur är det att leva i ett land som är demokrati/diktatur?

Vad är mänskliga rättigheter?

Ta ställning till frågor som rör demokrati/diktatur och mänskliga rättigheter.

Kunskapskrav som bedöms:

 • Samhällsstrukturer
 • Använda begrepp
 • Värdera och uttrycka ståndpunkter
 • Mänskliga rättigheter
 • Demokrati

Examination:

Diskussioner

Liten gruppuppgiftPolitik i Sverige och andra länder

Detta ska du lära dig:

Veta hur Sverige styrs.

Kunna jämföra politiken i Sverige med politiken i ett annat land.

Kunskapskrav som bedöms:

 • Samhällsstrukturer
 • Undersöka strukturer i samhället
 • Använda begrepp
 • Påverka och påverkas
 • Demokrati

Examination:

Prov (måndag 18/9)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Demokrati/diktatur, mänskliga rättigheter, politik v. 34-37

E
C
A
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om hur det politiska systemet i Sverige ser ut.
Du har goda kunskaper om hur det politiska systemet i Sverige ser ut.
Du har mycket goda kunskaper om hur det politiska systemet i Sverige ser ut.
Undersöka strukturer i samhället
Du kan undersöka hur politiken i ett annat land ser ut och se enkla samband med andra samhällsstrukturer.
Du kan undersöka hur politiken i ett annat land ser ut och se förhållandevis komplexa samband med andra samhällsstrukturer.
Du kan undersöka hur politiken i ett annat land ser ut och se komplexa samband med andra samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du kan säga vad du tycker om några samhällsfrågor och till viss del förklara varför.
Du kan säga vad du tycker om några samhällsfrågor och förklara varför med relativt underbyggda resonemang.
Du kan säga vad du tycker om några samhällsfrågor och till viss del förklara varför med väl underbyggda resonemang.
Mänskliga rättigheter
Du kan redogöra för vad de mänskliga rättigheternas är och ge exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Du kan redogöra för vad de mänskliga rättigheternas är och ge exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Du kan redogöra för vad de mänskliga rättigheternas är och ge exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Demokrati
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur det fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur det fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur det fungerar och visar det genom att föra utvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt