Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2017-08-21 14:12 i Sollebrunns skola Alingsås
Musikundervisning genom sång, rytm och dans.
Grundskola 1 – 3 Musik
Detta är en övergripande beskrivning om vad vi kommer arbeta med under åk 2.

Innehåll

Syfte/Mål

Utveckla din musikaliska förmåga genom att skapa, analysera och framföra musik.

Konkretisering av målen

 Vi kommer att sjunga tillsammans på olika sätt samt använda enklare rytminstrument. Dessutom kommer vi att associera musik till olika bilder. Under årets högtider kommer vi att sjunga de sånger som hör till. Genom att lyssna till olika sorters musik kommer vi träna oss på att uttrycka våra tankar och känslor som musik kan ge. 

Undervisning

Du kommer att få:

 • sjunga unisont, kanon och växelsång
 • sjunga barnvisor, gamla och nya låtar
 • skapa bilder som passar till text och musik
 • Associera och fantisera musik till olika bilder.
 • använda enkla rytminstrument
 • lyssna till musik och uttrycka dina tankar
 • sjunga och lyssna på musik som knyter an till våra högtider
 • lära dig hur olika instrument ser ut och låter.
 • delta i olika rytm/rörelse lekar.
 • lära dig om musiksymboler
 • och tecken.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i sång och musikövningar.
 • delta i rytmövningar.
 • skapa musik
 • framföra dina tankar och åsikter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
 • Mu  1-3
 • Mu  A 6
Jag deltar ibland i unison sång.
Jag deltar aktivt i unison sång.
Jag deltar aktivt i unison sång. Jag kan sjunga enkel sång i kanon och växelsång.
Spela/samspela
 • Mu  A 6
 • Mu  A 6
Jag kan med stöd spela rytmer och puls på rytminstrument i grupp.
Jag kan spela rytmer och puls på rytminstrument i grupp.
Jag kan sjunga samtidigt som jag spelar rytmer och puls på rytminstrument , enskilt och i grupp.
Lyssna
 • Mu  A 6
 • Mu  A 6
Jag kan, med stöd av förförståelse, lyssna på olika musikstilar.
Jag lyssnar på olika musikstilar. Jag känner igen några instrument.
Jag lyssnar aktivt och intresserat på olika musikstilar och respekterar andras musiksmak. Jag känner igen flera instrument. Jag kan också uttrycka / beskriva vad jag har upplevt.
Musikens sammanhang och funktioner
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  A 6
 • Mu  A 6
Jag kan benämna några instrument vid namn.
Jag kan benämna flera instrument vid namn när jag ser dem.
Jag kan benämna flera instrument vid namn och till vilka instrumentgrupper de tillhör.
 • Mu  1-3
 • Mu  A 6
 • Mu  A 6
Jag kan sjunga delar av sånger som anknyter till årstider, högtider och traditioner.
Jag kan sjunga sånger som anknyter till årstider, högtider och traditioner.
Jag kan sjunga flera sånger och vet till vilka årstider, högtider och traditioner de anknyter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: