👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering engelska åk 9

Skapad 2017-08-21 14:45 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 3

Innehåll

Skalkurs ENG år 9

 

När?

Tema/ Avsnitt

Arbetssätt/ innehåll

Bedömning

34-41

Love

Art-of-flirting.org TB s.10, WB22:22 8:4, 9:6

 

news article- läsa om hur. WB s 165

 

Lyssna på nyheter: http://www.bbc.com/news/world_radio_and_tv

 

Hörövning 20 + WS 2 You´ve nothing to lose!

 

Bondgirl meets AdamApp TB s18, WB 14:9, 24:28 (diskussion)

 

Bedömnings- uppgifter:

  • A newscast
  • A news article Death certificate sparks… TB s14-15
  • Hörförståelse“Love”(Wings prov
  • Läsförståelse (Wings prov)

-------------

Grammar: Bes och obes artikel, do or make,

 

* Välja & använda material (? isf ska vi kräva att de använder verkliga nyheter i redovisningen)

*Uttrycka sig muntligt

*Uttrycka sig skriftligt

*Strategi för interaktion

*Förstå tal

*Välja & använda strategi

43-51

Crime and Punishment

Bonnie and Clyde

 

The execution

 

Prison systems

 

Argumentative text WB s 172

 

Avsluta med filmen Sleepers?

 

Bedömnings- uppgifter:

  • A debate
  • An argumentative essay Guantanamo Bay TB s 62
  • En jämförande text mellan svenska och amerikanska fängelsesystemet?

*Förstå skrift

*Redogöra, diskutera & agera

*Formulera sig i skrift

*Uttrycka sig muntligt

*Strategi för interaktion

2-10

Life and Death

The World Happiness Report

 

Quality of Life

 

Two seconds

 

Do not stand  at my grave and weep

 

A summary (p. 89 WB)

 

Bedömningsuppgift:

  • A review p. 113 TB
 

11- 13 +18-21

English Around the World

 

Simply English

 

English för the Future

 

From Syria to Sweden

 

Application for an Exchange Year

 

English Class

 

Bedömningsuppgift:

 

An Interview

A cover letter

p. 149 TB

 

22-24

 

Grammar