Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, Friluftsliv och utevistelse, 1-3

Skapad 2017-08-21 15:00 i Främbyskolan Falun
Grundskola 1 – 3
Trygghet och glädje utomhus! När friluftslivet är som bäst.

Innehåll

Syfte

"Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer."

 

Undervisningsformer

Under läsåret kommer vi att arbeta med:

- Genom att eleverna leker utomhus i bekanta miljöer skapas en vana som förhoppningsvis leder till en ökad trygghet utomhus. 

- Eleverna kommer att träna på att förebygga risker för skador i olika miljöer skog, vid vatten, is och skidspår. 

- Eleverna kommer att få arbeta med begreppen "varm, mätt, torr" för att få förståelse för vad som krävs för en bra utevistelse. 

- Allemansrättens grunder med rättigheter och skyldigheter. 

- Ord och samtal kring upplevelserna av friluftsliv och utevistelse. 

- Vattenvana (bad- och isvett). 

 

Undervisningsrum

- Undervisningen kommer att vara i skolans utemiljö året runt, i olika väderförhållanden. 

 

Bedömning- var, när, hur?

- Målet är först och främst att eleverna ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga. 

- Hur eleven samarbetar, följer regler, respekterar andra och ser till att lek, spel och andra aktiviteter blir roliga och når sitt syfte ligger till grund för bedömningen. 

- Bedömning sker kontinuerligt och återkopplas under enkla former till eleven och till vårdnadshavare vid utvecklingssamtal. Om behov finns kontaktar Idh- läraren vårdnadshavare. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: