👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal för 7A_2017

Skapad 2017-08-21 15:02 i Friskolan Asken Grundskolor
Kurs anpassad till Matte Direkt åk 7
Grundskola 7

Kan du säga ett tal som är större än tre men mindre än fyra?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Mål för kursen

Efter avslutad kurs ska du

 • förstå positionssystemet och kunna skriva olika tal
 • ha en god taluppfattning och kunna skriva tal i storleksordning
 • kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • ha goda tabellkunskaper och god huvudräkningsförmåga
 • klara enkla beräkningar med skriftliga räknemetoder
 • kunna skriva, storleksordna och räkna med tal i decimalform
 • känna till hur man delar upp ett tal i primtalsfaktorer
 • lära dig om delbarhet och faktorisering
 • kunna förstå och använda nedanstående begrepp och termer

I fördjupningsarbetet ingår också att

 • räkna med andra talsystem
 • räkna mera med primtal och sammansatta tal
 • göra huvudräkning på olika sätt
 • mer fördjupat om överslagsräkning.

 

 

Begrepp och termer

· addition, subtraktion, multiplikation, division, räknesätt, kort division
· tal, siffra
· position, positionssystem, tallinje
· udda och jämna tal
· överslag, överslagsräkning
· stödanteckningar, uppställning
· storleksordning, 
· term, summa, differens
· multiplikation, faktor, produkt, division, nämnare, täljare, kvot, rest
· primtal, primtalsfaktorer, delbarhet
· avrundning, avrundningssiffra, närmevärde
· prioritera, prioriteringsregler

För att nå målen kommer du

Medverka i genomgångar
Träna på skriftliga uppgifter
Lösa matematiska problem
Arbeta i grupp
Träna på muntlig redovisning
Göra läxor

Bedömning

Vad kommer bedömas?

Din förståelse för positionssystemet och din taluppfattning
Din förmåga till huvudräkning samt beräkningar med skriftliga räknemetoder
Din förståelse för primtal och faktorisering 
Din förmåga att resonera kring samt redovisa dina matematiska tankar med ett matematiskt språk och matematiska begrepp

Hur kommer du bedömas?

Du kommer att lämna in några läxor för en bedömning, där jag kommer att skriva vad som har gått bra och vad som behöver utvecklas.

Du kommer att göra några test efter vi har gått igenom några delmoment.

Reflektion när du skriver dina mål

Jag mig ganska säker på ....
...... är helt nytt/behöver arbeta mer med
Att tänka på från tidigare bedömningar
Mina mål för kursen är...
Så här ska jag göra för att nå mina mål ....

 

Reflektion när du utvärderar dina mål

Har du uppfyllt dina mål? Var dina mål realistiska? Motivera

Vad har du lärt dig under arbetets gång?

Vilka svårigheter stötte du på under arbetets gång? Hur löste du dessa?

Vad behöver du tänka på, förbättra eller bli säkrare på för att fortsätta utvecklas i tema Tal?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Tal_ åk7

E
C
A
BEGREPP OCH METOD
ganska bra förståelse för de grundläggande begrepp och metoder.
god förståelse för begrepp och enkla metoder. Hinner arbeta med några svårare metoder.
mycket god förståelse för alla begrepp och alla metoder
RESONEMANG OCH KOMMUNIKATION
Redovisar några lösningar
Redovisar det mesta. Använder sig av ett gott mattespråk.
Utvecklade resonemang och mycket god användning av det matematiska språket.
PROBLEMLÖSNING
Kan lösa enkla matematiska problem. Svaret är rimligt.
Kan lösa matematiska problem. Gör några enkla misstag. Redovisar sin problemlösning.
Kan lösa de flesta matematiska problem. Goda resultat. Mycket tydliga och rätta redovisningar.