Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2017-08-21 15:31 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola F – 3 Svenska
Genom hela årskurs 3 kommer vi att träna på att skriva, läsa, tala och lyssna.

Innehåll

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Läsa: Läsa olika typer av text t.ex. skönlitterära texter, faktatexter och instruktioner, och förstå deras innehåll.
 • Skriva: Skriva texter med tydligt innehåll och struktur samt kunna använda enkla stavningsregler som t.ex. dubbelteckning, sj-ljudet, tj-ljudet och ng-ljudet.
 • Lyssna: Lyssna på dina kamrater och lärare. Förstå enkla muntliga instruktioner.
 • Tala: Uttrycka dig muntligt i olika sammanhang (par, grupp, helklass), kunna berätta, återberätta, och samtala.
 • Göra självbedömningar
 • Göra parbedömningar
 • Bearbeta text 

Undervisning och arbetsformer

Vi tränar genom:

 • tyst läsning 
 • högläsning
 • parläsning
 • läsförståelseuppgifter
 • läsläxa utifrån ABC-klubben Nyckeln till skatten
 • samtal kring texter och böcker
 • samtal kring egna upplevelser
 • kamratbedömning och självbedömning
 • skrivuppgifter både för hand och på iPad/dator
 • lärobok Grönt ljus med genomgångar om ordkunskap, läslära och skrivträning
 • muntliga uppgifter och samtal kring olika ämnen

Bedömning-vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • läsa anpassade texter
 • förstå den lästa texten
 • uttrycka dig i skrift
 • anpassa dig till olika textgenrer och deras strukturer
 • använda stor bokstav, mellanrum, punkt och frågetecken
 • delta i samtal och diskussioner
 • förstå och följa instruktioner

Detta gör jag genom att lyssna när du läser, läsa dina texter och skriftliga uppgifter, lyssna när du berättar, samtalar och deltar i diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: