👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism år 5

Skapad 2017-08-21 15:37 i Strömsskolan Lilla Edet
Magnetism
Grundskola 5 Fysik
I den grekiska byn Magnesia hittades stenar som drog till sig järnsaker. Vad är en magnet? Vad används den till och kan jag tillverka en egen magnet? Vi kommer att utifrån denna planering jobba med magnetism på olika sätt.

Innehåll

Syftet med undervisningen är

Att du ska utveckla dina kunskaper om magnetism. Genom undervisningen kommer du att få träna på förmågan att ställa frågor om och analysera fysiken runt magnetism och dess olika användningsområden.

Varför (Kunskapskrav)

I det här arbetsområdet arbetar vi mot att du ska få kunskaper om magnetismens utbredning. Hur vi utnyttjar magnetismen på olika sätt i elektriska kretsar, motorer, verktyg och redskap.

Du ska visa dina kunskaper genom att föra resonemang och ge förklaringar till hur magneter fungerar i stora drag. Förklara hur en elektromagnet kan skapas och hur den fungerar och används i samhället. Ge exempel på olika användningsområden, så att du kan sätta in magnetism i naturvetenskapens världsbild, förklara hur magnetism har påverkat kultur och samhällsutveckling.

 

Det här vill vi att du ska lära dig (Konkretiserade mål)

 

Jag vill att du ska lära dig om magnetism så att du kan förstå magneters egenskaper, hur de används i både hem som industri. Du ska ge exempel på historiska och nutida upptäckter där magnetism har en framträdande roll.

Genom att undersöka hur olika kulturer och samhällen har förklarat magnetism över tid vill jag att du ska få kunskap om magnetismens historia.

Magnetismen har idag stor betydelse i vår nutida samhälle. Jag vill att du ska känna till vad detta handlar om och var i samhällets olika delar magnetismen är så betydelsefull.

 

Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • Titta på film om magneter och magnetism
 • Söka fakta i böcker och på Internet utifrån olika frågeställningar
 • Skriva anteckningar och rapporter
 • Genomföra laborationer och skriva labbrapporter
 • Analysera resultat och dra slutsats om undersökningen
 • Diskutera och resonera om olika frågeställningar rörande magnetism

 och så här kommer vi att arbeta:

 • samtala och diskutera
 • söka och läsa fakta
 • föra anteckningar
 • genomföra laboration
 • analysera och dra slutsatser

 

 Det här ska bedömas

Formativt

Du kommer att bedömas utifrån:

 • hur god din förmåga är att resonera och visa på kunskaper om magnetismen.
 • hur väl du kan använda ord och begrepp på rätt sätt i rätt sammanhang.
 • hur väl du kan genomföra systematiska undersökningar och dokumentera ditt arbete.
 • hur väl du kan tolka och granska information med koppling till magnetism.

Bedömningen av dina förmågor kommer att göras under tiden som vi arbetar med arbetsområdet. Det innebär att det inte bara är vid muntliga redovisningar, grupparbete och andra framställningar som du blir bedömd formativt.

Summativt

Vi kommer att diskutera tillsammans hur ni i klassen kan visa att ni har goda kunskaper. Det kan bli genom ett eller flera prov, skriftligt eller muntligt. Resultatet från prov kommer då att kunna bedömas summativt. 

Underlag för bedömning

Det finns en matris som ligger till grund för din förmåga att ta till dig naturvetenskapliga kunskaper om fysik. i Matrisen kan du följa din utveckling, progression.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6