👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Luft

Skapad 2017-08-21 15:37 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 3 Svenska Teknik NO (år 1-3)
Vad är luft? Vad kan vi använda luft till? Var kommer den ifrån? Det är några av frågorna vi ska söka svar på medan vi upplever och lär oss om luften.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få uppleva och lära mer om luft.

Vi börjar vår diskussion kring vad vi redan vet om luft och vad vi vill lära oss mer om. 

Bedömning - vad och hur

Eleven kan utföra enkla undersökningar som handlar om luft.

Jag bedömer din förmåga att:

 • ställa hypoteser.
 • beskriva och förklara luftens egenskaper.
 • arbeta med konstruktioner och förbättringar av konstruktioner (av fallskärm).
 • förklara och använda ord och begrepp.
 • beskriva och resonera kring miljöfrågor gällande luft

Bedömning sker genom observation och genom de skriftliga och muntliga uppgifter som görs.

Undervisning och arbetsformer

Genom olika undervisningssätt kommer vi att lära oss mer om luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Några av dessa undervisningsätt kommer tex att vara...

 • samtal i grupp.
 • skriva text.
 • titta på film.
 • experiment
 • tillverkning av fallskärmar till leksaker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1