Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet runt omkring oss

Skapad 2017-08-21 15:38 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
I det här temat kommer vi att arbeta med naturvetenskapliga undersökningar och dokumentation. Vi kommer också att arbeta med olika naturvetenskapliga begrepp.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
I det här temat kommer du lära dig mer om livet runt omkring dig. Du kommer öva på att göra näringskedjor, göra undersökningar samt sortera djur och växter.

Innehåll

Hur visar du att du kan?

Du kan efter detta arbetsområdet dokumentera dina naturvetenskapliga undersökningar med text och bild samt berätta om dina upplevelser för några klasskamrater.

Du kan rita och berätta om en enkel näringskedja.

Du kan utifrån bilder namnge några vanligt förekommande växter och djur, t.ex. två blommor och två fåglar. 

Du kan använda begreppen art, ekosystem, näringskedja, producent, konsument och toppkonsument när du skriver och berättar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: