👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

All you need is love! v.39-42

Skapad 2017-08-21 15:54 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Temaplanering åk 6 där vi bl.a. läser texter ur läromedlet Happy åk 6
Grundskola 6 Engelska
All you need is love!

What is love, Love me tender, How long will I love you, Summerlove, Can you feel the love tonight, She will be loved… all English songs about love. What is so special about love? Well, I don’t know if we will find the answer here in school during this project “All you need is love!”. But we are going to read, speak and write a lot about love.

You are also going to go on a date! But it is not you who are going on the date but a totally different person. Then we are going to write texts about love, we are going to listen to love songs and we are going to read and find out facts about famous couples. Sounds great, doesn’t it?

Innehåll

Syfte

Konkretisering av mål - detta ska du kunna

Du ska kunna:

- presentera dig (som en annan person) och delta i samtal och ställa frågor och kommentera det någon annan säger

-  läsa och förstå samt skriva texter om kärlek

-  uppfatta ord i sånger, samt använda dig av ordlista för att översätta och förstå texter

 

Undervisning

Du får lära dig hur man ställer följdfrågor och kommenterar vad personer säger.

Du får träna dig på att uppfatta ord i sånger vi lyssnar på.

Du får lära dig ord som passar till temat.

Du får skriva artiklar på tema kärlek.

Om du hinner ska du få skriva en intervju med kända kärlekspar.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

-Hur väl du kan formulera dig på engelska. (muntligt och skriftligt) Det visar du genom att göra hela meningar i intervjuer med dina kompisar och när du skriver dina texter till tidningen. Jag bedömer också din förmåga att bearbeta dina texter och göra förbättringar.

- Hur väl du kan samtala med en kamrat och göra dig förstådd. Det visar du i intervjuerna med dina kompisar genom att ställa följdfrågor och kommentera det han/hon säger.

- Hur väl du kan förstå texter vi läser och sånger vi lyssnar på. Det visar du genom att återberätta och förklara vad du läst/hört.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Kunskapskrav engelska

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
,
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.