Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Vasaskolan åk 2 ht 2017

Skapad 2017-08-21 17:03 i Vasaskolan Ludvika
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Vi fortsätter att jobba med arbetsmaterialet "Favoritmatematik" som ligger till grund för matematikundervisningen under hösten. Arbetsmaterialet är uppdelat i 5 kapitel, "Taluppfattning, addition och subtraktion", "Addition och subtraktion med tiotalsövergång", "Skriftlig räknemetod i addition subtraktion", "Multiplikation" och "Division och tal i bråkform".

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform

Hur ska vi lära oss detta?

För att du ska få ta del av varje begrepp och arbetsområde på ett sätt som passar din inlärningsstil allra bäst jobbar vi med olika arbetsformer:

 • lyssna/delta i lärarledda genomgångar.
 • du ska få arbeta laborativt.
 • delta i diskussioner.
 • se på film eller ta del av annan media inom aktuella arbetsområdet/aktuella begreppet.
 • spela spel samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad.

Hur du får visa vad du kan:

 • i det dagliga arbetet
 • genom att göra ett prov efter varje kapitel.

 

Vad som kommer att bedömas:

 • deltagande i diskussioner.
 • aktivt deltagande på lektioner.
 • resultaten på proven, muntligt eller skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: