👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2017-08-21 17:24 i Höjdens förskola Färgelanda
En pedagogisk planering inför arbetet med att stärka jag- och vi-känslan i barngruppen.
Förskola

Innehåll

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Pedagogerna upplever att barngruppen är i behov av stöttning i konfliktlösning.

Barnen behöver hjälp med att sätta ord på sina känslor och få olika verktyg som underlättar att hantera olika konflikter.

Pedagogerna vill att barnen ska ta ansvar för sina egna handlingar och respektera sina kompisar.

Pedagogerna vill stärka gruppkänslan. 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

 Utveckling pågår när varje barn:

 • kunna lösa på egen hand lättare konflikter
 • sätta ord på sina känslor
 • visar empati
 • våga stå i centrum i barngruppen

Insatser för att nå målet

 • Arbetsmaterialet Tilda med is och sol
 • Kompisböcker
 • Använda oss av tecken som stöd och bildstöd
 • Grupp och individstärkande lekar
 • Stöttning vid behov i den fria leken
 • Bollar med olika ansiktsuttryck
 • Dramatisera konfliktlösning
 • Våran kompis Maja flyttar in på Hemulen

 

 

 

Barnens delaktighet genom hela processen

 • Dokumentation i hallen
 • Lekar utifrån barnens intresse
 • Observationer

       

 

 

 

Vårdnadshavares delaktighet

 • Dokumentation i hallen och på unikum.
 • Daglig kontakt där barnen med hjälp av pedagog informerar om vad vi har jobbat med.
 • Föräldraenkäter
 • Föräldramöte
 • Utvecklingssamtal
 • Samrådsgrupp

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

 • Temasamling med Maja
 • Ha böcker tillgängliga
 • Bilder med olika känslor på väggen
 • Tilda med is och sol tavla
 • Få mer kunskap om de olika känslor och handlingar med tecken som stöd

Utvärdering.

Alla pedagoger ansvarar för att utvärderderingen av fokusområde är klart senast 27/10-17

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016