👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1 lå17-18

Skapad 2017-08-21 17:35 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Musik
Vi kommer att arbeta med temat "Vi gör musik".

Innehåll

Eleverna arbetar med musik som eget ämne samt integrerat i andra ämnen under hela läsåret.

 

Arbetsområde:

Under höstterminen kommer vi att arbeta med temat Vi gör musik.

Vi kommer att göra egna instrument, spela, sjunga och dansa tillsammans.

Vi kommer att lyssna på olika slags musik och berätta muntligt och med skapande om vilka känslor, tankar etc vi får när vi lyssnar på denna musik.

 

Bedömning:

Du deltar aktivt i musikaktiviteterna dvs du sjunger med i sångerna efter bästa förmåga, du deltar i rörelsesånger/ danser efter bästa förmåga osv.

Du har gjort ett fungerande instrument.

Du spelar på ditt instrument tillsammans med dina klasskamrater.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3