👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2017-08-21 19:14 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Arbete med temat vatten.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Matematik Svenska
Vi kommer att arbeta med tema "Vatten". Vatten finns runt omkring oss i många former - som den is vi halkar omkring på eller de våta bassänger vi besöker, i dimman över marken och i de vackra snöflingorna som faller ner från himlen. Det kan kännas varmt och kallt. Hur kommer det sig?

Innehåll

Syfte

Arbetsområdet om vatten syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper om:

 • vattnet som finns på jorden och vilken betydelse det har för allt liv.
 • vattnets kretslopp.
 • vattnets olika former fast, flytande och gas.
 • hur man genomför och har hypoteser om experiment med vatten.

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • kunna beskriva med ord/bild vattnets olika egenskaper och former (fast, flytande, gas).
 • kunna beskriva och förklara vattnets kretslopp med hjälp av naturvetenskapliga begrepp.
 • kunna göra en förutsägelse, följa upp och sammanfatta resultatet (vad kommer att hända? Jag tror att... Vad fick jag för resultat).
 • dokumentera med text/bild arbetsgången i olika experiment.
 • använda de centrala begreppen i rätt sammanhang.
 • delta i gemensamma diskussioner om vattnets betydelse för livet på jorden.

Undervisning

 • Tillsammans se närmare på och upptäcka samband och förändringar i naturen som är relaterade till vatten.
 • Vi kommer att göra experiment med vattnets olika former.
 • Med hjälp av sång lära oss om vattnets kretslopp och vattnets olika egenskaper.
 • Läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.
 • Skapa tillfällen att rita, beskriva och förklara vattnets olika faser samt kretslopp.
 • Träna på att använda ord och naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang, Smältning, avdunstning, kondens, stelning, vattenånga.
 • Vi kommer att mäta olika temperaturer på vatten.
 • Träna på att göra olika förutsägelser (hypoteser), undersökningar (experiment) och sammanfatta resultat.
 • Genom gemensamma diskussioner tolkar vi resultaten tillsammans.
 • Arbeta för att öka förståelsen för hur viktigt vattnet är för allt liv på jorden.

Bedömning

Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper:

 • din förmåga att delta i utförandet av enkla experiment som handlar om vatten.
 • din förmåga att använda en termometer.
 • din förmåga att kunna formulera en förutsägelse (hypotes) om vad som kommer att hända i ett experiment.
 • att du kan dokumentera din undersökning med text/bild så att andra förstår.
 • du ska kunna diskutera och samtala om undersökningens resultat med hjälp av din dokumentation.
 • du kan begreppen till vattnets olika former och kan beskriva dem med bild/ord.
 • du kan beskriva vattnets kretslopp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3