Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2017-08-21 19:59 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Det inledande arbetsområdet i matematik i årskurs 4 om taluppfattning och problemlösning.

Innehåll

Syfte och mål:

 


- förstå vårt talsystem och kunna skriva och läsa tal inom talområdet 0-10 000

- kunna läsa av och sätta ut tal på tallinjer

- kunna lösa matematiska problem med olika strategier och metoder 

-kunna använda dig av olika matematiska uttrycksformer vid problemlösning

 

Undervisningens innehåll: 

 Detta är en ungefärlig tidsplanering:

Vecka 34-36: Genomgång av mål och planering där eleverna ges tillfälle att påverka vilka aktiviteter och metoder som ska genomföras under arbetsområdet. Avcheckning av förkunskaper med hjälp av skrivtavlor. Arbete med Ipad på Nomp, arbete parvis och enskilt i matteboken, samt gemensamma diskussioner och genomgångar. Skrivtavlor kommer vi även att arbeta med för att få en tydlig bild av var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Problemlösning med fokus på att visa hur man kommer fram till svaret-olika matematiska uttrycksformer. Skriftlig diagnos med feedback i slutet av v. 36 för att stämma av och se hur vi går vidare.

 

Vecka 37: Fortsatt arbete med taluppfattning och problemlösning utifrån diagnosens resultat på olika sätt bl a spel, arbete i matteboken och på Ipad parvis och enskilt. Detta varvas med gemensamma genomgångar och arbete med skrivtavlor för att kolla av att alla följer med i undervisningen och för att se till att de som behöver mer stöd får det. Bedömning av elevernas problemlösningsförmåga och förmåga att använda sig av olika matematiska uttrycksformer kommer att genomföras under veckan. Eleverna kommer att få feedback på deras lösningar och träna vidare inom detta område senare under veckan.

 

Centrala begrepp

 

Tal - siffra

talsorter - ental, tiotal, hundratal, tusental

tallinje

problemlösningsstrategier

matematiska uttrycksformer

Bedömning

 

Bedömning för lärande sker kontinuerligt med hjälp av skrivtavlor och Nomp-övningar på Ipad, men uppsamlande bedömning/avstämning sker i:

 • Skriftlig diagnos där eleven ges möjlighet att visa på utveckling efter feedback.
 • Skriftligt prov i slutet av terminen. 

Utvärdering

Utvärdering sker muntligt i par och klassvis i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: