👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten årskurs 2

Skapad 2017-08-21 20:45 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala grundsärskolor och träningsskolor
Grundsärskola 2 Svenska Naturorienterande ämnen
Vad är det som kännetecknar hösten och varför trillar löven av?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska få veta mer om hösten och att du ska fördjupa dina kunskaper om hösten.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

• känna till några kännetecken för årstiden höst.

• veta vilka höstmånaderna är.


Detta gör jag genom att:

• följa dig under detta arbetsområde.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

• skriva om hösten.

• se på film

• sjunga höstsånger

• bilduppgifter

• göra undersökningar i naturen

• lära oss vilka som är höstmånader

• lära oss om olika förändringar i naturen (t.ex. varför lövens färg förändras)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  4-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6