👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 ht -17

Skapad 2017-08-21 20:48 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Planering för höstterminen i åk 3 med utgångspunkt i läromedlet Prima 3A.
Grundskola 3 Matematik
Nya begrepp denna termin är bland annat: digital tid, omkrets, area, skala, sannolikhet och talsystem.

Innehåll

Nu fortsätter arbetet med de fyra räknesätten. Du ska få lära dig att räkna addition och subtraktion med uppställning och växling och du ska få multiplicera och dividera med allt fler tal. Du ska lära dig hela klockan och även att använda digital tid. Du ska också lära dig att mäta omkrets och area och att arbeta med skala.

Vi kommer att arbeta med statistik och du får träna mer på att presentera dina resultat i tabeller och diagram. Du ska också få lära dig om några talsystem som har använts i olika kulturer förr i tiden.

Innehåll

Matematikens historia

Olika talsystem

 

Taluppfattning och tals användning

Naturliga tal

Huvudräkning addition och subtraktion

Addition och subtraktion med uppställning och växling

Multiplikation och division med 2, 3, 4, 5, 6 och 10

Positionssystemet och de fyra räknesätten

 

Geometri

Hela klockan, analogt och digitalt

Jämföra, uppskatta och mäta omkrets

Jämföra area

Använda skala vid förminskning och förstoring

 

Sannolikhet och statistik

Undersöka sannolikhet i slumpmässiga försök

Statistik. Tolka och presentera information i tabeller och diagram.

 

Algebra

Matematiska likheter - ekvationer.

 

Proportionella samband

Räkna med proportionella samband.

 

Problemlösning

Planera och välja lösningsmetod

Rimlighet och överslagsräkning

Arbetssätt

Laborationer och diskussioner i par, grupp och i storgrupp.

Färdighetsträning i PRIMA 3A, på lärplatta och med annat material.

Problemlösning individuellt, i par och i grupp.

Bedömning

Jag bedömer löpande din förmåga att lösa de uppgifter du får. Vi använder bokens diagnoser. Du kommer vid några tillfällen att få göra en skriftlig självvärdering av dina kunskaper. För några arbetsområden kommer vi att använda matriser för att synliggöra lärande och lärandemål.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3