Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

engelska årskurs 2

Skapad 2017-08-21 20:56 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 Engelska
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva."

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i engelska för elever i År 2 ska inspirera så att eleverna ökar sin kunskap i att prata och uttrycka sig på engelska. Eleverna ska även utveckla sin förmåga att förstå och vilja lära nya ord, begrepp på engelska och de ska känna trygghet i att uttrycka sig på engelska.

När vi arbetar med engelska kommer vi att...

• träna på att prata engelska (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har anknytning till din vardag.

• träna på att att lyssna, läsa och förstå det engelska språket.

• prova att skriva enkla engelska ord och fraser.

• lära oss ramsor och sånger på engelska.

• se på korta engelska filmer.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

• förstå enkla samtal på engelska.

• prata engelska om vardagliga situationer.

• läsa och förstå enkla texter.

• förstå och fullfölja enkla instruktioner på engelska.

• använda ramsor och sånger.

• utöka ditt ordförråd (glosor varje vecka).

Detta gör jag genom att...

• lyssna till dig på lektionerna och observera hur du arbetar.

• ge dig instruktioner och se hur du fullföljer dem.

• se hur du hanterar att lära in nya ord genom tex. glosor.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att...

• ha glosor som du arbetar med hemma och i skolan.

• genomföra talövningar (enkla fraser och enkel dialog).

• genomföra hörövningar.

• sjunga och läsa ramsor. Vi sjunger och läser samma sånger  och ramsor många gånger för att utöka ditt ordförråd.

• se kortare engelska filmer.

• skriva enkla ord och meningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: