Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering SO

Skapad 2017-08-21 21:00 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Fram till höstlovet kommer vi jobba med historia. Efter lovet och fram till höstterminens slut så blir det religion.

Innehåll

Terminsplanering SO 9C: Ht-2017

Vecka 34-43: HISTORIA

Tema: Världskrig & demokratisering

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i historia. Vi kommer dock inte hinna med allt fram till höstlovet. Det vi inte hinner gör vi på vårterminen.

Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur.
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1850 till nutid

 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Hur historia används och historiska begrepp

 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Några historiska begrepp, till exempel mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget.

 

Vecka 45-51: RELIGION

Tema: Världsreligionerna

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i Religion:

 • Centrala tankegångar och urkunder i islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeendet och konflikter.
 • Etiska frågor samt människosyn inom världsreligionerna.

Övrigt

 • Onsdagen den 11 oktober åker vi på en heldagsutflykt till Göteborg. Vi besöker ”Emigranternas Hus” och ”Gymnasiemässan”
 • Vi kommer att få besök av SYV under några lektioner.
 • Under enskilda lektioner så kan dagsaktuella händelser tas upp.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: