Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2017-08-21 21:19 i Västerholm Grundskolor
Vår kropp är fantastisk! Är man hungrig kurrar magen, och när man är trött så gäspar man. Om man har sprungit så svettas man och blir man rädd så slår hjärtat snabbare. Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. När kroppen behöver något försöker den tala om det. Nu ska du få lära dig mer om din kropp.
Grundskola 5 Biologi
Vår kropp är fantastisk! Är man hungrig kurrar magen, och när man är trött så gäspar man. Om man har sprungit så svettas man och blir man rädd så slår hjärtat snabbare. Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. När kroppen behöver något försöker den tala om det. Nu ska du få lära dig mer om din kropp.

Innehåll

sSyfte:

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du:

 • kunna berätta om matens väg genom kroppen.
 • veta varför och hur vi andas 
 • ge exempel på uppgifter som blodet har.
 • förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans.
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal. 

Så här ska vi arbeta

 

 • Arbeta med genomgångar , diskussioner , grupparbeten, redovisningen och textbearbetning. 
 • Arbeta utifrån olika inlärningsfrågor. 
 • Titta på film.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

 • Du ska kunna använda olika ord och begrepp som rör detta arbetsområde inom text.
 • Din förmåga att kunna söka fakta från olika källor.
 • Ditt ansvar för dina studier vid såväl enskild arbete som i grupp.
 • Vi kommer att ha läxförhör/ prov där vi testar målen. 

 

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kroppen

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Förklara och beskriva
Ord och begrepp
Du kan förklara på ett enkelt sätt vad som menas med olika ord och begrepp som tas i detta arbetsområde t.ex. matspjälkning, avgaser, blodplättar, hemoglobin
Du kan självständigt förklara vad som menas med olika ord och begrepp som tas i detta arbetsområde t.ex. matspjälkning, avgaser, blodplättar, hemoglobin
Du kan förklara på ett välutvecklat sätt vad som menas med olika ord och begrepp som tas i detta arbetsområde t.ex. matspjälkning, avgaser, blodplättar, hemoglobin
Matspjälkning
Du kan förklara på ett enkelt sätt varför man äter, vad mat innehåller och hur organen samverkar i matspjälkningen
Du kan förklara på ett bra sätt varför man äter, vad mat innehåller och hur organen samverkar i matspjälkningen
Du kan förklara på ett utvecklat sätt varför varför man äter, vad mat innehåller och hur organen samverkar i matspjälkningen
Energi
Du ska kunna förklara på ett enkelt sätt vad vi behöver energi till, hur energi lagras, hur energi frigörs och hur växterna kan lagra solenergi.
Du ska kunna förklara på ett bra sätt vad vi behöver energi till, hur energi lagras, hur energi frigörs och hur växterna kan lagra solenergi.
Du ska kunna förklara på ett mycket bra sätt vad vi behöver energi till, hur energi lagras, hur energi frigörs och hur växterna kan lagra solenergi.
Andning
Du ska kunna förklara på ett enkelt sätt varför och hur vi andas,vilka funktioner andningsorganen har, hur organen samverkar vid andning, varför man hostar och vilka vanliga sjukdomar kan drabbar andningsorganen.
Du ska kunna förklara på ett bra sätt varför och hur vi andas,vilka funktioner andningsorganen har, hur organen samverkar vid andning, varför man hostar och vilka vanliga sjukdomar kan drabbar andningsorganen.
Du ska kunna förklara på ett mycket bra sätt varför och hur vi andas,vilka funktioner andningsorganen har, hur organen samverkar vid andning, varför man hostar och vilka vanliga sjukdomar kan drabbar andningsorganen.
Blod och hjärta
Du ska kunna förklara på ett enkelt sätt vilka funktioner hjärtat, lungorna och blodet har, hur hjärtat, blodet och lungorna samverkar och vad blodet består av.
Du ska kunna förklara på ett bra sätt vilka funktioner hjärtat, lungorna och blodet har, hur hjärtat, blodet och lungorna samverkar och vad blodet består av.
Du ska kunna förklara på ett mycket bra sätt vilka funktioner hjärtat, lungorna och blodet har, hur hjärtat, blodet och lungorna samverkar och vad blodet består av.
muskler
Du ska kunna förklara på ett enkelt sätt vad musklerna har för roll i kroppen och var de finns i kroppen.
Du ska kunna förklara på ett bra sätt vad musklerna har för roll i kroppen och var de finns i kroppen.
Du ska kunna förklara på ett mycket bra sätt vad musklerna har för roll i kroppen och var de finns i kroppen.
Skelettet
Du ska kunna förklara på ett enkelt sätt vad skelettet har för roll i kroppen och var det finns i kroppen.
Du ska kunna förklara på ett bra sätt vad skelettet har för roll i kroppen och var det finns i kroppen.
Du ska kunna förklara på ett mycket bra sätt vad skelettet har för roll i kroppen och var det finns i kroppen.
Ålderdom
Du ska kunna förklara på ett enkelt sätt hur livet börjar &slutar och vad som händer med kroppen när man åldras.
Du ska kunna förklara på ett bra sätt hur livet börjar& slutar och vad som händer med kroppen när man åldras.
Du ska kunna förklara på ett mycket bra sätt hur livet börjar& slutar och vad som händer med kroppen när man åldras.

Samtala

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör kroppen genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör kroppen genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: