Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och världen

Skapad 2017-08-21 21:52 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi lär oss om världsdelar, världshav och människors levnadsvillkor.

Innehåll

Mål och bedömning

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

 

Centralt innehåll i arbetsområdet är:

 • Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvener.
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

 

Undervisning
Du kommer att öva på att

 • visa på en karta var olika världsdelar och världshav finns
 • skriva fakta och berätta om en plats du besökt eller som du är nyfiken på.
   berätta om hur barn lever i olika delar av världen och jämföra med hur du lever.
 • diskutera olika händelser i världen.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga:
- att förstå hur en karta fungerar
- att sätta ut världsdelar och världshav på en karta.

-att förstå varför människor flyttar och vad det ger för konsekvenser
- jämföra hur barn lever i olika delar av världen med hur vi lever i vårt land

Visa lärande

 genom att återberätta, skriva, diskutera,reflektera samt arbeta aktivt med olika arbetsuppgifter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: