👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella minoriteter i Sverige & mänskliga rättigheter

Skapad 2017-08-22 07:36 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Samhällskunskap Svenska
Nationella minoriteter i Sverige, språk och rättigheter Vi kommer att lära oss mer om samer, romer, tornedalingar, judar och sverigefinnar.

Innehåll

Pedagogisk planering med språkutvecklande fokus –

Sveriges fem minoritetsfolk (svenska, samhällskunskap och religion).

 

* Vad är målet?

Målet inom arbetsområdet är att eleverna ska känna till vilka de nationella minoriteterna i Sverige är och känna till deras språk och rättigheter.

* Vilka språkmål har jag (t ex begrepp/fraser)

Minoritet, majoritet, kultur, identitet, diskriminering, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, urbefolkning, Samer, samiska, samisk religion, Judar, judendom, hebreiska, jiddisch, Sverigefinnar, finska, Romer, romani, Tornedalingar, meänkieli

* Vilken stöttning kommer jag att ge?

Arbete i provgrupper och arbete med begreppskort.

 

* Om jag bedömer, hur kommer bedömningen att gå till? Vid vilket/vilka tillfällen?

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • göra jämförelser mellan olika minoriteter
  • ge exempel och utveckla ditt resonemang

Som bedömningsuppgift kommer du att få svara på tre frågor:

1. Jämför två av minoritetsgrupperna med varandra. Vilka likheter/skillnader ser du?

2. Berätta om minst en av dessa gruppers religion.

4. Ge ett exempel på och beskriv en mänsklig rättighet.

3. Berätta om en av de fem minoritetsgrupperna med hjälp av så många begrepp i språkmålen som möjligt (minoritet, majoritet, kultur, identitet, diskriminering samt mänskliga rättigheter).

 

* Utvärdering. Hur utvärderar jag resultatet? Hur kommer eleverna att få tänka kring/upptäcka sitt lärande?

- eleverna utvärderar utifrån sin matris och skriver en kommentar i Unikum.

 

 

 

Matriser

Re Sv Sh
Nationella minoriteter i Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Diskriminering och rättigheter
Eleven kan med hjälp berätta något om hur någon av de olika minoriteterna upplevt diskriminering/problem.
Eleven kan berätta något om hur någon av de olika minoriteterna upplevt diskriminering/problem
Eleven kan berätta utförligt med hjälp av flera ämnesbegrepp om hur någon av de olika minoriteterna upplevt diskriminering/problem och ge exempel.
Eleven kan på ett utförligt sätt med hjälp av ämnesbegrepp berätta om hur två eller fler av de olika minoriteterna upplevt diskriminering/problem, ge exempel och resonera kring problemet.
Jämföra de olika minoriteterna
Eleven kan med hjälp göra någon jämförelse mellan någon av minoriteterna.
Eleven kan göra någon jämförelse mellan någon av minoriteterna.
Eleven kan göra jämförelser mellan de olika minoriteterna och ge exempel på likheter/skillnader.
Eleven kan på ett utförligt sätt göra flera jämförelser mellan de olika minoriteterna och ge flera exempel på likheter/skillnader.
Berätta om religioner
Eleven kan med hjälp berätta något om en av minoriteternas religioner.
Eleven kan berätta något om en av minoriteternas religioner.
Eleven kan berätta utförligt om en av minoriteternas religioner.
Eleven kan berätta utförligt om två eller fler av minoriteternas religioner.
Mänskliga rättigheter
Eleven kan med hjälp berätta om en mänsklig rättighet.
Eleven kan berätta om en mänsklig rättighet.
Eleven kan ge exempel på en mänsklig rättighet och beskriva den utförligt.
Eleven kan ge exempel på mänskliga rättigheter och förklara deras innebörd utförligt.