👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Är det sant?

Skapad 2017-08-22 08:08 i Nygårdskolan Borlänge
Ungdomar, barn och vuxna nås idag av mängder av information i olika medier. Förmågan att källkritiskt kunna hantera detta informationsflöde är viktigare än någonsin. Serien "Är det sant?" handlar om källkritik, reklam och media.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Bild SO (år 1-3) Svenska
I detta temaarbete ska fördjupa oss i källkritik, reklam och media. Elevernas kunskaper kommer att bedömas vid ett provtillfälle samt vid en reklamfilm gjord i mindre grupp.

Innehåll

FÖRANKRING I KURSPLANENS SYFTE

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap, svenska och bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

FÖRANKRING I CENTRALT INNEHÅLL

SAMHÄLLSKUNSKAP
*
Information och kommunikation: Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

SVENSKA

* Läsa och skriva: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
* Tala, lyssna och samtala: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

BILD
* Bildframställning: Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
* Bildanalys:Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

KONKRETISERING AV CENTRALT INNEHÅLL

Du ska ges möjligehet att:

* Kunna berätta med bilder när du vill övertyga någon om något.
* Kunna använda filmkamera och redigera.
* Kunna efterlikna professionell reklamfilm för att på så sätt ta reda på mer om hur reklamfilm fungerar. 
* Få mer förståelse för varför reklamfilm görs och vilka knep som används för att övertyga.

ARBETSSÄTT

Under arbetets gång ska vi...

  • titta på serien "Är det sant?" och följa upp med diskussionsfrågor.
  • titta på reklamfilmer för att se hur och varför de är gjorda.
  • analysera text och reklam i tidningar.
  • göra en reklamfilm i grupp. Det är viktigt att tänka ut en produkt tillsammans i gruppen, göra ett reklamfilmsmanus med bra knep för att sälja produkten, planera för filmningen (t ex. tänka på om ni ska vara nära eller långt ifrån när ni filmar), filma och slutligen redigera filmen genom att klippa, lägga ljud, musik och text.
  • titta på varandras filmer.

BEDÖMNING

Pedagog kommer att bedöma eleverna utifrån ett skriftligt slutprov, en reklamfilm samt efter den matris som finns nedan.

DOKUMENTATION

Pedagog dokumenterar kunskapsutvecklingen kontinuerligt i den matris som används i arbetet.

Matriser

Sv Sh Bl SO
Är det sant?

Når målen
Når målen väl
Når målen med goda marginaler
KÄLLKRITIK
Du känner till källkrititk och vet vad det innebär.
Du känner till källkrititk och vet vad det innebär. Du kan redogöra för primär och sekundär källa.
Du känner till källkrititk och vet vad det innebär. Du kan redogöra för primär och sekundär källa. Du kan redogöra för varför källkritik är viktigt.
REKLAM
Du kan redogöra för var reklam finns.
Du kan redogöra för var och varför reklam finns. Du kan ge någon fakta om reklam.
Du kan redogöra för var och varför reklam finns. Du kan ge några fakta om reklam. Du vet vilka faktorer som spela in när man gör reklamer.
BILDMANIPULATION
Du vet vad bildmanipulation och retuschering innebär.
Du vet vad bildmanipulation och retuschering innebär. Du kan ge något exempel på en reklam som är retuscherad.
Du vet vad bildmanipulation och retuschering innebär. Du kan ge några exempel på reklamer som är retuscherade och varför de är det.
KILLAR/TJEJER
Du är medveten om att killar och tjejer skildras olika i reklam.
Du är medveten om att killar och tjejer skildras olika i reklam. Du kan ge exempel på ”tjejreklam” och ”killreklam”.
Du är medveten om att killar och tjejer skildras olika i reklam. Du kan ge exempel på ”tjejreklam” och ”killreklam”. Du kan redogöra för varför det är så.
SJÄLVPUBLICERING
Du är medveten om vad självpublicering på Internet innebär.
Du är medveten om vad självpublicering på Internet innebär. Du är medveten om att det förekommer lagar om bilder på Internet.
Du är medveten om vad självpublicering på Internet innebär. Du är medveten om att det förekommer lagar om bilder på Internet. Du kan redogöra för vilka för- och nackdelar det finns med att publicera bilder eller kommunicera på Internet.